Rada pokračuje v jesennom výberovom konaní 2020 o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

Aktuality

5. 3. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokračuje v konaniach o pridelenie frekvencie a udelenie licencie na rozhlasové vysielanie, prerušených podľa ustanovenia § 76dn ZVR a v súlade s ustanovením § 76do ZVR dátum verejného vypočutia v konaniach stanovuje na 23. 3. 2021. Ústne vypočutia žiadateľov sa budú konať formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom, pričom verejnosť bude môcť vypočutia sledovať naživo online na YouTube kanáli Rady. Na tomto linku tiež verejnosť môže sledovať rozhodovanie o prideľovaní frekvencií dňa 24. 3. 2021 od 10:00 hod.

<< Ďalšie aktuality