Voľné pracovné pozície

Právnik

RVR hľadá špecialistu do právneho tímu

Pracovná náplň:

 • právna agenda dohľadu nad elektronickými médiami

- vedenie agendy udeľovania, zmien a odnímania licencií a registrácií 
- administratívne vedenie správnych konaní
- príprava materiálov na rokovanie RVR 
- príprava právnych analýz pre RVR
- príprava podkladov pre rozhodnutia v správnom konaní
- vypracovávanie rozhodnutí RVR

 • právna agenda Kancelárie RVR

- monitoring návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a ich 
pripomienkovanie v legislatívnom procese
- príprava interných predpisov RVR
- príprava vyjadrení RVR k odborným otázkam a koncepciám rozvoja 
audiovizuálnych mediálnych služieb v SR

 • zastupovanie RVR pred súdmi SR

- príprava podkladov v súdnych konaniach 
- vykonávanie úkonov v súdnych konaniach 
- zastupovanie RVR v súdnych konaniach (Okresné súdy, Krajské súdy, Najvyšší 
súd SR)

 

 • zastupovanie RVR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách

- zastupovanie RVR v medzinárodných združeniach regulátorov (CERF, EPRA, 
ERGA)
- zastupovanie RVR pred inštitúciami EU

 

 • aktívna spolupráca s európskymi regulátormi
 • aktívna spolupráca s inštitúciami EU

 

Požiadavky pre uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
 • aktívna znalosť anglického jazyka (C1)
 • ďalší cudzí jazyk výhodou
 • všeobecný prehľad v oblasti práva
 • znalosť správneho práva a správneho súdnictva
 • prehľad v mediálnej oblasti
 • práca s MS Office
 • komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup
 • samostatnosť, flexibilita a kreatívnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • zvládnutý time-management a self-management
 • vysoké pracovné nasadenie

 

Pozícia je vhodná pre absolventa.

Celková mzda – 1000 €

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 31. 8. 2019.

Ak máte záujem doplniť právny tím RVR, pošlite nám svoje CV, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na adresu plo@rvr.sk.