Zloženie Rady

PREDSEDNÍČKA

PhDr. Marta Danielová (funkčné obdobie do 15. 12. 2024)

viac informácií

PODPREDSEDA

Mgr. Peter Kubica (funkčné obdobie do 26. 1. 2025)

viac informácií

ČLENOVIA

Mgr. Ingrid Fašiangová (funkčné obdobie do 16. 12. 2020)

viac informácií

Mgr. Gabriela Rothmayerová (funkčné obdobie do 16. 12. 2020)

viac informácií

PhDr. Peter Kolenič, PhD. (funkčné obdobie do 13. 1. 2021)

viac informácií

Mgr. Milan Blaha (funkčné obdobie do 16. 2. 2023)

viac informácií

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. (funkčné obdobie do 28. 3. 2023)

viac informácií

Mgr. György Batta (funkčné obdobie 13. 12. 2023)

viac informácií

PhDr. Anikó Dušíková, CSc. (funkčné obdobie do 26. 1. 2025)

viac informácií