Rádio Jazz zmení majiteľa. Prebehne to ešte v tomto roku (www.radia.sk)

Oznam