Kalendár udalostí

Zoznam plánovaných a uskutočnených udalostí Rady

Verejné vypočutie žiadateľov o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

19. 11. 2019