Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.


Aktuality

Rýchly prístup

Sťažnosti

Elektronický formulár na podanie sťažnosti

Žiadosti o licenciu/registráciu

Zoznam žiadostí o udelenie licencie/registrácie pre fyzické a právnické osoby

Plán zasadnutí Rady

21. októbra 2020
4. novembra 2020

Plánované udalosti

18. 11. 2020 - Verejné vypočutie žiadateľov o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie