Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.


Aktuality

Rýchly prístup

Sťažnosti

Elektronický formulár na podanie sťažnosti

Žiadosti o licenciu/registráciu

Zoznam žiadostí o udelenie licencie/registrácie pre fyzické a právnické osoby

Plán zasadnutí Rady

6. novembra 2019
20. novembra 2019

Plánované udalosti

19. 11. 2019 - Verejné vypočutie žiadateľov o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie