Zmluvy

2019

Zmluva_o_poskytovaní_služieb_IT

Dohoda_o_hromadnom_uzavreti_Dodatkov_k_Zmluve_o_poskytnuti_verejnych_sluzieb_august_2019

Zmluva_o_poskytovani_PZS

Zmluva_o_najme_nebytoveho_priestoru_Priloha_cislo_1_od_10_2018

Licencna_zmluva_2019_192_Vema

Zmluva o dielo Tatras marec 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o zabezpečení nahrávania programov opatrených skrytými titulkami

Zmluva o poskytovaní ICT služby

Zmluva o dielo fotografické služby

Zmluva o dielo Tatras január 2019

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201805857

License agreement PoliticoPro

Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác 2019

Zmluva výučba angličtiny 2019

2018

Zmluva o zabezpečení stravovania Edenred dodatok_01

Zmluva o dielo Tatras 09_2018

Kúpna_zmluva_BAS_82_2017_sedacka BETA

Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-029/2007 - Dodatok č. 2

Zmluva o nájme nebytového priestoru - parkovacieho miesta P-G 01/2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Dodatok č.1

Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A2306300

Zmluva_o_najme_konferencnych_priestorov

Zmluva_o_dielo_Tatras_03_2018

Licencna_zmluva_T119039471_dodatok_SUP_zo_dna_31012018

Zmluva_o_dielo_Tatras_01_2018

Zmluva_o_dielo_korektura_anglickeho_textu

2017

Zmluva_vyucba_anglictiny_2018

Zmluva_o_vykonavani_upratovacich_a_cistiacich_prac_2018

Orange_dodatok_k_zmluve_A3430097

Zmluva_o_dielo_Tatras_09_2017

Orange_dodatok_k_zmluve_10306701_ID_dodatku_10424098

Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017 RVR

Kupna_zmluva_Skoda_SuberB

Zmluva_o_vykonavani_upratovacich_a_cistiacich_prac

Zmluva_o_dielo_fotodokumentacia

Zmluva_o_najme_nebytoveho_priestoru_parkovacieho_miesta_P-G_01_2017

Najomna_zmluva_N_01_2017_Pro_Humanity

Zmluva_o_dielo_Tatras_03_2017

Zmluva_vyucba_anglictiny_2017

Zmluva_vyucba_anglictiny_2017

Zlmuva_o_dielo_korektura_anglickeho_textu

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1 2017_RVR

Orange_dodatok_k_zmluve_A3430097_ID_dodatku_9640439

Orange_dodatok_k_zmluve_A3430097_ID_dodatku_9640327

Licencna_zmluva_T119039471_dodatok_SUP_zo_dna_30122016

Zmluva_o_poskytovani_servisu_spojenych_so_spravou_pocitacovej_siete_HW_a_SW_dodatok_01

Zmluva_o_dielo_Tatras_01_2017