Aktuality

Dočasné obmedzenie úradných hodín podateľne

1. 1. 2021

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu oznamuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 a prijaté opatrenia proti šíreniu vírusu dočasne (do odvolania) obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou.


Jesenné výberové konanie o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

17. 11. 2020

V súvislosti s vyhláseným výberovým konaním na obsadenie rozhlasových frekvencií “Jeseň 2020” Rada informuje všetkých prihlásených uchádzačov a verejnosť, že verejné vypočutie uchádzačov na voľné frekvencie plánované na 18. 11. 2020 sa neuskutoční. Rada tiež nebude rozhodovať o pridelení frekvencií.

Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorá, okrem iného, prerušuje aktuálne výberové konanie. Vzhľadom na to, že novela nadobudne účinnosť v najbližších dňoch, Rada v konaní pokračovať nateraz nebude. O ďalšom postupe v rámci tohto výberového konania bude Rada všetkých uchádzačov a verejnosť včas informovať.


Vysielanie oznamov vo verejnom záujme – analýza § 37a ods. 4 ZVR

29. 10. 2020

Aktuálna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19, si vyžiadala prijať legislatívne opatrenia aj v oblasti kultúry. Z tohto dôvodu bol v máji 2020 novelizovaný zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ZVR). Cieľom novelizácie § 37a ods. 4  ZVR, týkajúceho sa vysielania oznamov vo verejnom záujme je znížiť negatívne ekonomické dopady pandémie na verejné kultúrne podujatia, slobodný výkon umeleckých profesií, podporu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky.

Zámerom tejto analýzy vypracovanej Radou pre vysielanie a retransmisiu v konzultácii s vysielateľmi, zástupcami kreatívneho priemyslu a Ministerstva kultúry SR, je predovšetkým definovať neurčité pojmy v rámci novelizovaného ustanovenia a napomôcť jeho aplikácii v praxi.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2020

11. 9. 2020

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


AKTUALIZOVANÉ: Vyhlásenie Rady k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom

27. 3. 2020

Slovensko dôsledkom pandémie koronavírusu prechádza veľmi náročným obdobím. Okrem zdravotných a spoločenských, má táto situácia aj stále silnejúce negatívne ekonomické dopady, ktoré sa nevyhýbajú ani médiám.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jar 2020

28. 2. 2020

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


Stanovisko k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky vo vysielaní 2020

12. 12. 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. 11. 2019, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „voľby do NR SR“) a určil deň ich konania na sobotu 29. 2. 2020.


Medzinárodný festival Zlatý žobrák aj s účasťou Rady

9. 9. 2019

Jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák sa konal v dňoch 4. – 8. septembra 2019 v Košiciach.


Čo prináša nová Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

6. 8. 2019

Revidovaná Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (Smernica), ktorá výrazne ovplyvní slovenské mediálne právo vstúpila do platnosti v decembri 2018. Slovensko ako aj ostatné členské štáty Európskej Únie sú povinné Smernicu implementovať do 19. 9. 2020.


Novým podpredsedom Rady je Peter Kubica

3. 7. 2019

Rada si dnes v tajných voľbách zvolila nového podpredsedu. Stal sa ním Peter Kubica, ktorý je členom Rady od januára 2019.


ERGA v Bratislave prijala vyhlásenie k dezinformáciám (24. 6. 2019)

24. 6. 2019

Ochrana demokracie pred dezinformáciami, ich šírením a  negatívnym dopadom, je jednou z aktuálnych celosvetových výziev v mediálnej oblasti. ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) je taktiež aktívne zapojená do boja proti dezinformáciám. Preto bola táto téma jednou z kľúčových, ktorej sa venovali vrcholní predstavitelia regulačných orgánov Európskej Únie na plenárnom zasadnutí ERGA, ktoré sa konalo na konci minulého týždňa v Bratislave.


Boj proti dezinformáciám - diskusia audiovizuálnych regulátorov EÚ pod slovenským vedením

19. 6. 2019

Dezinformácie a ich možný dopad na demokraciu v krajinách EÚ sú jedným z najdiskutovanejších problémov súčasnosti. Táto téma spolu s nedávnou revíziou smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá znamená zásadnú reformu európskeho mediálneho práva, boli v centre pozornosti najvyšších predstaviteľov regulačných orgánov krajín EÚ, ktorí sa stretli 20. a 21. júna v Bratislave, na jedenástom plenárnom zasadnutí ERGA.