Súdne rozhodnutia

Sankcia 20 000 eur - prerušenie programu reklamou, množstvo reklamy (Život je boj, Zbohatnite s JOJkou)

Sankcia upozornenie na porušenie zákona - objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu (Správy RTVS)

Sankcia 8 000 eur - čestnosť vysielaného telenákupu (Akčná výhra)

Sankcia 3 000 eur – nedodanie súvislého záznamu vysielania (X Factor)

Sankcia upozornenie na porušenie zákona - objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu (Televízne noviny) (19. 2. 2020)

Sankcia 663 € - umiestňovanie produktov a informácia o umiestňovaní produktov v programe (Milujem Slovensko) (18. 2. 2020)

Sankcia odvysielanie oznamu o porušení zákona - objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu ( Správy RTVS) (29. 1. 2020)

Sankcia 35 000 € - oddelenie reklamy, účinkovanie moderátorov spravodajstva v reklame, prerušenie programu, množstvo reklamy (28. 1. 2020)

Sankcia 6 638 eur - sponzorský odkaz mimo jednotlivých častí podujatia alebo počas prestávok  (FIFA MS 2018 Španielsko – Rusko) (10. 12. 2019)

Sankcia 663 eur- nesprávne uplatnenie JSO (Fetiše televízie) (28. 11. 2019)

Sankcia 10 000 eur - odvysielanie komunikátu, ktorý mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých (Hot girls) (7. 11. 2019)

Sankcia 25 000 € - prekročenie času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom (Bohaté leto s TV JOJ) (22. 10. 2019)

Sankcia 8 000 € - nesprávne uplatnenie JSO (Policajti v akcii) (22. 10. 2019)

Frekvencia 101,9 MHz Žilina – zrušenie rozhodnutia Rady (19. 9. 2019)

Úhrnná sankcia 30 000 € - zreteľné oddelenie reklamy, prerušenie programu reklamou, množstvo reklamy, umiestňovanie produktov) 11. 9. 2019

Úhrnná sankcia 30 000 € - nesprávne uplatnenie JSO, zásah do ľudskej dôstojnosti, umiestňovanie produktov (Naj, naj, naj) 11. 9. 2019

Sankcia 8 000 € - nesprávne uplatnenie JSO (Päťdesiat odtieňov sivej) 7. 5. 2019

Sankcia 15 000 € - zásah do ľudskej dôstojnosti (V siedmom nebi) 25. 4. 2019

Sankcia 5000 € a upozornenie na porušenie zákona - objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu a zásah do osobnej cti  (Veľké noviny - príspevok Výkon ako v réžii britského SS) 31. 1. 2019

Sankcia 3 319 eur – zásah do ľudskej dôstojnosti (Inkognito) 27. 9. 2017

Sankcia odvysielanie oznamu o porušení zákona – zásah do ľudskej dôstojnosti (Televízne noviny - Zvláštne správanie lekára) 27. 10. 2015