Zmluvy

2022

Ramcova_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_v_oblasti_IKT_R_90_2022

Solitea_Slovensko_priloha_1_k_zmluve_2020_665_mzdy

Dohoda_o_ukonceni_Zmluvy_o_zabezpeceni_nahravania_skrytych_titulkov

Dohoda_o_ukonceni_Smlouvy_o_poskytovani_sluzeb_delivers_cz

Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác, vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu 1.7.-31.12.2022

Zmluva o zabezpečení nahrávania programov opatrených skrytými titulkami

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve N 01/2017

Zmluva_o_dielo_a_o_servise_diela_Webove_sidlo_iNet

Zmluva o dielo - VUS VK jar 2022

Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov 1/2022

Dodatok č. 2 ku Zmluve o nájme nebytového priestoru - parkovacieho miesta P-G 01/2017

2021

Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác, vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu (1. 1. 2022 - 30. 6. 2022)

Licencna_zmluva_POLITICO_Pro_2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/RVR

Zmluva o dielo - VUS

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A2306300 ID dodatku 13783818

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/RVR

Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_A17296262

Zmluva o dielo_VUS_VK 2021

Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_A2306300_ID_dodatku_13545623

Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_A4672982_ID_dodatku_13521653

Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov

2020

Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 cloud

Zmluva upratovacie prace 2021

Dodatok_k_Licencnej_zmluve_Politico_Pro

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_IT_2021_2022

Kupna_zmluva_vypoctova_technika_dodatok_c_1_zmena_z_23_ks_na_26_ks_Datacomp

Kupna_zmluva_vypoctova_technika_23_ks_Datacomp

Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovaní_verejnych_sluzieb_10306701_ID_dodatku_13091414

Kupna_zmluva_Z202025083_Z_kancelarsky_papier

Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_A2306300_ID_dodatku_13031006

Kúpna zmluva Z202024937 Z tonery

Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón

Zmluva o dielo

Dohoda_o_pouzivani_platobnej_karty_vydanej_VUB

Zmluva_o_vydavani_firemnych_kariet_Diners_Club_dodatok_2

Zmluva_o_najme_nebytoveho_priestoru_parkovacie_miesta_dodatok_1

Dohoda_o_prevode_prav_a_povinnosti_12703314_zmluva_A2306300

Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_A2306300

Zmluva o dielo - TATRAS

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/RVR

Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov

DOHODA O SPLATKACH - Novocentrum

Zmluva o dielo TATRAS

Dohoda o splátkach pohľadávky štátu 1/SK/2020

Dohoda o ukončení zmluvy In Design Slovensko

Zmluva - upratovacie práce 2020

Zmluva - výučba anglického jazyka 2020

Zmluva_PoliticoPro_2020

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_IT_2020

2019

Zmluva_o_zabezpeceni_stravovania_Edenred_dodatok_01_oprava_zrejmej_chyby

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/RVR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - TATRAS

TATRAS Zmluva o dielo

Zmluva_o_poskytovaní_služieb_IT

Dohoda_o_hromadnom_uzavreti_Dodatkov_k_Zmluve_o_poskytnuti_verejnych_sluzieb_august_2019

Zmluva_o_poskytovani_PZS

Zmluva_o_najme_nebytoveho_priestoru_Priloha_cislo_1_od_10_2018

Licencna_zmluva_2019_192_Vema

Zmluva o dielo Tatras marec 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o zabezpečení nahrávania programov opatrených skrytými titulkami

Zmluva o poskytovaní ICT služby

Zmluva o dielo fotografické služby

Zmluva o dielo Tatras január 2019

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201805857

License agreement PoliticoPro

Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác 2019

Zmluva výučba angličtiny 2019

2018

Zmluva o zabezpečení stravovania Edenred dodatok_01

Zmluva o dielo Tatras 09_2018

Kúpna_zmluva_BAS_82_2017_sedacka BETA

Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-029/2007 - Dodatok č. 2

Zmluva o nájme nebytového priestoru - parkovacieho miesta P-G 01/2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Dodatok č.1

Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A2306300

Zmluva_o_najme_konferencnych_priestorov

Zmluva_o_dielo_Tatras_03_2018

Licencna_zmluva_T119039471_dodatok_SUP_zo_dna_31012018

Zmluva_o_dielo_Tatras_01_2018

Zmluva_o_dielo_korektura_anglickeho_textu

2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet

Zmluva o poskytovaní IP FAX

Zmluva_vyucba_anglictiny_2018

Zmluva_o_vykonavani_upratovacich_a_cistiacich_prac_2018

Orange_dodatok_k_zmluve_A3430097

Zmluva_o_dielo_Tatras_09_2017

Orange_dodatok_k_zmluve_10306701_ID_dodatku_10424098

Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017 RVR

Kupna_zmluva_Skoda_SuberB

Zmluva_o_vykonavani_upratovacich_a_cistiacich_prac

Zmluva_o_dielo_fotodokumentacia

Zmluva_o_najme_nebytoveho_priestoru_parkovacieho_miesta_P-G_01_2017

Najomna_zmluva_N_01_2017_Pro_Humanity

Zmluva_o_dielo_Tatras_03_2017

Zmluva_vyucba_anglictiny_2017

Zmluva_vyucba_anglictiny_2017

Zlmuva_o_dielo_korektura_anglickeho_textu

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1 2017_RVR

Orange_dodatok_k_zmluve_A3430097_ID_dodatku_9640439

Orange_dodatok_k_zmluve_A3430097_ID_dodatku_9640327

Licencna_zmluva_T119039471_dodatok_SUP_zo_dna_30122016

Zmluva_o_poskytovani_servisu_spojenych_so_spravou_pocitacovej_siete_HW_a_SW_dodatok_01

Zmluva_o_dielo_Tatras_01_2017