Termíny zasadnutí Rady

24. augusta 2022

Zasadnutie Rady

Návrh programu na zasadnutie Rady

7. septembra 2022

Zasadnutie Rady


21. septembra 2022

Zasadnutie Rady


5. októbra 2022

Zasadnutie Rady


19. októbra 2022

Zasadnutie Rady


9. novembra 2022

Zasadnutie Rady


23. novembra 2022

Zasadnutie Rady


7. decembra 2022

Zasadnutie Rady


21. decembra 2022

Zasadnutie Rady