Akčný plán pre európsku demokraciu: Ciele a dopady pre Česko a Slovensko

Oznam

14. 12. 2020

Rada pre vysielanie a retransmisiu zorganizovala dňa 14. decembra 2020 v spolupráci s organizáciou GLOBSEC online podujatie na tému Akčný plán pre európsku demokraciu: Ciele a dopady pre Česko a Slovensko.

Akčný plán pre európsku demokraciu zverejnila Európska komisia 3. decembra tohto roku. Ide o prierezovú iniciatívu, ktorá ma tri hlavné piliere:

  • podpora slobodných a spravodlivých volieb
  • posilnenie slobody médií
  • boj proti dezinformáciám

Ako uvádza Európska komisia: Vzhľadom na prebiehajúcu digitálnu revolúciu je dôležité, aby mali občania v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadrovať názory, možnosť voľby a boli schopní odlíšiť skutočnosť od fikcie a aby slobodné médiá a občianska spoločnosť mali možnosť zapájať sa do otvorenej diskusie bez škodlivého zasahovania. Výzvy, ktorým EÚ čelí, sa na jej hraniciach nezastavujú, a tak akékoľvek opatrenie prijaté doma bude mať vplyv aj v zahraničí. Viac informácií o Akčnom pláne nájdete tu.

Akčný plán predstavila na podujatí priamo podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, ktorej kabinet mal jeho prípravu na starosti. V prvej panelovej diskusii zároveň vystúpili štátny tajomníci rezortu diplomacie a kultúry, Martin Klus a Radoslav Kutaš.

V druhom diskusnom paneli sa detailnejšej analýze Akčného plánu, známeho aj pod skratkou EDAP, venoval podpredseda Európskeho parlamentu Marcel Kolaja, zástupca vedúcej kabinetu komisárky Jourovej Daniel Braun, analytička z GLOBSEC Policy Institute Katarína Klingová a Milan Zubíček zo spoločnosti Google. Obe diskusie moderoval riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš.

Celý záznam z podujatia si môžete pozrieť TU.

Rada pre vysielanie a retransmisiu bude roku 2021 v rámci Európskej skupiny regulátorov audiovizuálnych médií (ERGA) viesť pracovnú skupinu zameranú na boj proti dezinformáciám. V rámci tejto aktivity bude Európskej komisii asistovať pri príprave nových mechanizmov na zefektívnenie nástrojov EÚ v tomto boji – napríklad kódex postupov proti dezinformáciám, tak ako to navrhuje práve Akčný plán pre európsku demokraciu.

<< Zpět na oznamy