Bilaterálne stretnutie s francúzskym mediálnym regulačným orgánom

Oznam

2. 4. 2019

Pri príležitosti predsedníctva riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliša, v rámci ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), sa dňa 2. 4. 2019 uskutočnilo historicky prvé bilaterálne stretnutie delegácií Francúzskeho mediálneho regulačného orgánu (Conseil supérieur de l ́audiovisuel) a Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Cieľom spoločného stretnutia bolo rokovanie o budúcnosti ERGA, v rámci aktuálneho interného procesu reformy organizácie, a to v nadväznosti na nedávno schválenú revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS). Smernica o AVMS formálne uznáva status ERGA ako poradného orgánu Európskej komisi. Práve francúzska delegácia pod vedením Frédérica Bokobza - zástupcu generálneho riaditeľa regulačného orgánu, vedie internú skupinu, ktorá pripravuje návrhy na reformu ERGA. Tieto návrhy budú prvýkrát diskutované na stretnutí v Bratislave, počas plenárneho zasadnutia ERGA, ktoré sa bude konať 20. - 21. Júna. Conseil supérieur de l ́audiovisuel patrí medzi najväčšie a najdôležitejšie regulačné orgány v Európe a má významnú pozíciu aj v rámci ERGA.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy