Digitálny priestor potrebuje jasné pravidlá, ochrana pred nelegálnym obsahom je nevyhnutná

Oznam

24. 5. 2021

Nastaviť jasné pravidlá fungovania v digitálnom priestore je nevyhnutné. Zhodli sa na tom zástupcovia spotrebiteľov, internetových platforiem a podnikateľov na online podujatí, ktoré zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Návrhy nariadení považuje J. Oravec  za kľúčové. „Na jednej strane prinášajú nádej na usporiadanie vzťahov, ale na druhej strane je tu ešte veľa otáznikov a pochybností,“ dodal. Zároveň uviedol, že aj pre potrebu získania pohľadu ďalších subjektov na reguláciu digitálneho priestoru sa dnes uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa okrem iných zúčastnili a vystúpili Petra Čakovská (Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad), Eliška Pírková (Access Now, medzinárodná nezisková organizácia), riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš, Kateřina Štechová (Amazon, s.a.r.l), Júlia Švarcová ( Czech Republic, s.r.o.), Martina Le Gall Maláková (Republiková únia zamestnávateľov), Vladimír Sirotka (Slovenská asociácia malých a stredných podnikov) a Martin Jančo, (Asociácia priemyselných zväzov). (www. touchit.sk)

Tlačová správa Ministerstva hospodárstva SR je dostupná TU

<< Zpět na oznamy