Európski regulátori prijali odporúčania na zlepšenie Kódexu postupov proti dezinformáciám

Tlačová správa

16. 11. 2021

Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) včera podvečer verejne odprezentovala súbor opatrení, ktoré majú prispieť k vylepšeniu Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Online podujatia organizovaného Európsku komisiou sa zúčastnilo viac ako 120 ľudí, vrátane zástupcov platforiem Facebook, Google a Twitter či spoločnosti Microsoft, na ktoré sa Kódex vzťahuje, výskumníkov a regulátorov. Odporúčania smerujúce k efektívnejšej implementácii Kódexu pripravovala ERGA niekoľko mesiacov, a to pod vedením slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Súbor desiatich stručných, zrozumiteľných a praktických odporúčaní zverejnila ERGA v čase príprav vynoveného kódexu v snahe napomôcť k odstráneniu nedostatkov jeho pôvodnej verzie, ktorá v boji proti dezinformáciám nenaplnila očakávania. Opatrenia preto smerujú najmä k štandardizácii dát poskytovaných platformami, navrhujú úpravu prístupu k údajom pre nezávislých regulátorov
a výskumníkov, ako aj významnejšie zapojenie národných regulátorov do jasne definovaného monitorovacieho procesu. Nový Kódex by mal byť spísaný do konca tohto roka.

Pôvodný Kódex postupov proti dezinformáciám vznikol v roku 2018 ako samoregulačný nástroj a jeho signatári, najväčšie digitálne platformy, sa ním zaviazali účinnejšie pôsobiť proti šíreniu škodlivého obsahu a voči zneužívaniu platforiem na manipuláciu a ovplyvňovanie demokratických procesov v členských štátoch EÚ. Monitoringom efektívnosti napĺňania prijatých záväzkov bola v rámci ERGA poverená pracovná skupina zameraná na výskum v oblasti transparentnosti digitálnych platforiem a dezinformácií, na čele ktorej už tretí rok stojí Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. „Implementáciu Kódexu sme monitorovali v súvislosti s informáciami o COVID-19 a získali sme pri tom množstvo cenných skúseností a odborných znalostí, ktoré sme pretavili do formulácií odporúčaní na jeho zlepšenie. Pevne veríme, že tieto odporúčania pomôžu signatárom upraviť Kódex tak, aby sa z neho stal skutočne efektívny nástroj na riešenie zložitého fenoménu dezinformácií,“ poznamenal Ľ. Kukliš, ktorý na včerajšom podujatí odporúčania predniesol a bol zároveň jeho moderátorom.

Predseda ERGA Tobias Schmid v tejto súvislosti poukázal na rolu regulátorov: „ERGA vynaložila veľké úsilie na identifikáciu nedostatkov Kódexu. Reakcie platforiem v boji proti dezinformáciám nie sú dostatočné. Teraz je namieste posilniť úlohu regulačných orgánov pri monitorovaní záväzkov zakotvených v kódexe.“ Kompetencie v oblasti monitorovania obsahu zdieľaného na internete pribúdajú do agendy regulátorov naprieč Európskou úniou a s ich doplnením medzi činnosti slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu ráta aj návrh zákona o mediálnych službách, ktorým sa bude v najbližších týždňoch zaoberať Národná rada SR.

Na včerajšom stretnutí zástupcov regulačných orgánov, akademickej obce, nezávislých výskumníkov a zástupcov platforiem sa okrem iného hovorilo aj nevyhnutnosti finančnej podpory výskumu dezinformácií, keďže kvalitného publikovaného vedeckého výskumu je nedostatok. Rezonovala tiež otázka zmysluplného prepojenie Kódexu na pripravované Nariadenie o digitálnych službách či pre médiá zásadná téma navrhovanej výnimky pre online obsahy, ktoré zverejňujú na digitálnych platformách.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286, lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ