Jesenné výberové konanie je vyhlásené, zaradených je šesťdesiatsedem frekvencií

Tlačová správa

17. 9. 2020

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila v piatok, 11. septembra 2020, druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 18. novembra 2020.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 9. októbra 2020, do 14:00 hod. a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06  Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených 67 rozhlasových frekvencií.

Z uvedeného počtu štrnásť frekvencií do júla 2022 využíva vysielateľ Marek Petráš, na vysielanie programovej služby Rádio Košice. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Dvadsaťšesť frekvencií je do výberového konania zaradených z dôvodu odňatia licencie na vlastnú žiadosť spoločnosti C.S.M. group s.r.o. Spoločnosť do apríla 2020 na týchto frekvenciách  vysielala programovú službu Rádio Jazz.

Dve frekvencie zaradené vo výberovom konaní sú po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o., ktorá vysielala programovú službu Rádio Roma. Licencia bola spoločnosti odňatá na vlastnú žiadosť v marci tohto roku.

Dve frekvencie sú vo výberovom konaní zaradené z dôvodu ich vrátenia, keďže vysielatelia, ich viac neplánovali využívať. Ide o frekvencie 107,0 MHz Bratislava, ktorú využíval vysielateľ SITY MEDIA s.r.o., a frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves, ktorú využíval vysielateľ D.EXPRES, k.s.

Osem frekvencií sa do výberového konania dostalo po tom, ako ich Rada odňala vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. z dôvodu, že ich vysielateľ nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené. Z rovnakého dôvodu sú vo výberovom konaní dve frekvencie po vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o.

Jedna frekvencia vo výberovom konaní je nová, individuálne skoordinovaná na základe požiadavky žiadateľa.

Dvanásť frekvencií už v minulosti bolo zaradených do výberových konaní, no nikto o ne nepožiadal, resp. neboli pridelené, tak sú opakovane zaradené aj v tomto výberovom konaní.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON [W]

POZNÁMKY

Nová frekvencia

Holíč

106,0

500

Frekvencie pridelené vysielateľovi Marek Petráš (končí platnosť licencie)

Spišská Nová Ves

89,5

200

Prešov

90,4

500

Prešov - Stráž

90,8

1 660

Trebišov

91,0

500

Košice

91,7

500

Prideliteľné spoločne

Poprad

91,7

500

Levoča

92,6

500

Poprad

93,2

500

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Michalovce

97,0

5 000

Rožňava

102,0

200

Michalovce

102,7

500

Budulov

103,2

150

Košice

106,9

500

Opakovane zaradené frekvencie

Žilina

88,2

500

Prideliteľné spoločne

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

Rimavská Sobota

92,9

150

Lučenec

93,5

500

Brezno

98,5

200

Banská Bystrica

98,7

500

Žilina

101,9

500

Považská Bystrica

102,1

500

Žilina

104,2

500

Ružomberok

107,5

500

Prideliteľné spoločne

Liptovský Mikuláš

107,8

500

Frekvencie po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o.

Prešov

97,2

500

Banská Bystrica

99,4

200

Frekvencie po spoločnosti C.S.M. group s.r.o.

Banská Bystrica

88,6

1 000

Bratislava

90,1

30

Poprad

91,0

500

Rimavská Sobota

91,1

200

Bratislava

92,6

100

Trenčín

95,0

300

Rožňava

95,3

500

Liptovský Mikuláš

96,7

500

Ružomberok

98,0

500

Dunajská Streda

98,3

50

Tvrdošín

98,5

500

Levice

100,6

500

Zvolen

100,7

200

Spišská Nová Ves

103,9

200

Nitra

104,1

100

Michalovce

104,4

200

Bratislava

106,1

50

Trnava

106,2

250

Martin

106,3

200

Prideliteľné spoločne

Čadca

106,4

400

Nové Mesto nad Váhom

106,4

500

Prievidza

106,4

1 000

Žilina

106,5

500

Košice

107,7

250

Prešov

107,5

250

Dolný Kubín

107,7

500

Frekvencie uvoľnené ich odňatím alebo vrátením

Bratislava

107,0

50

Spišská Nová Ves

97,7

300

Banská Bystrica

91,3

500

Trenčín

91,8

500

Trnava

93,4

150

Topoľčany

97,4

250

Zvolen

98,1

100

Prievidza

104,5

1 000

Nitra

105,4

200

Martin

107,2

250

Ružomberok

92,4

500

Žiar nad Hronom

95,8

100

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ