Ľ. Kukliš diskutoval s eurokomisármi T. Bretonom a V. Jourovou a o aktuálnej situácii na Ukrajine

Oznam

4. 3. 2022

U utorok 1. marca 2022 diskutoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľ. Kukliš s komisármi Európskej komisie Thierrym Bretonom (eurokomisár pre vnútorný trh) a Věrou Jourovou (eurokomisárkou pre hodnoty a transparentnosť) o aktuálnej situácii na Ukrajine súvisiacej s vojenskou agresiou Ruskej federácie a so šírením prokremeľskej propagandy s využitím ruských médií priamo kontrolovaných štátnou mocou.

Vrcholní predstavitelia národných regulačných úradov, ktorí sa stretnutia tiež zúčastnili, vyjadrili podporu jednotnému postupu EÚ voči Ruskej federácii.

Ten vyústil do prijatia nariadenia EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik zo svojich ponúk. Nariadenie nadobudlo účinnosť 2. marca 2022, na Slovensku jeho prijatie komunikovalo ministerstvo kultúry.

K blokovaniu Russia Today a Sputika sa Ľ. Kukliš 1. marca vyjadril aj pre francúzsky portál Contexte Numérique, v článku s názvom Il faut distinguer les médias indépendants de ceux contrôlés par un État, pour le président de l’Epra (Treba rozlišovať medzi nezávislými médiami a médiami kontrolovanými štátom, hovorí predseda EPRA) poukázal na výnimočnosť a naliehavosť situácie, v ktorej k blokovaniu kanálov dochádza. Upozornil na potrebu existencie odlišnej právnej definície nezávislých médií a médií plne kontrolovaných štátom a vyzdvihol proaktívny prístup platforiem, ktoré v snahe o zamedzenie negatívnych dopadov šírenia propagandy iniciatívne konajú aj bez toho, aby im to aktuálne platná legislatíva prikazovala.

 

Relevantná pasáž článku v origináli:

„Le blocage de RT et Sputnik est une situation unique, mais nous pouvons en tirer des leçons pour la législation à venir. Il faut une définition juridique différente entre les médias indépendants et ceux entièrement contrôlés par un État. Le futur Acte pour la liberté des médias est le meilleur véhicule pour aborder cette question », nous a déclaré Lubos Kuklis, président de la Plateforme européenne des instances de régulation (Epra, en anglais), qui regroupe les autorités de l’audiovisuel de l’Europe au sens large. Il fut président de l’Erga, le Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels, entre 2018 et 2019, puis de son groupe de travail contre la désinformation entre 2020 et 2021. Concernant ce blocage, « nous voyons déjà une volonté des plateformes d’agir volontairement, sans contrainte, donc cela peut couvrir la majorité des cas. Cela peut même combler de possibles trous juridiques dans le droit national », estime le président de l’Epra. Google, Meta ou encore Telegram ont ainsi pris des dispositions d’eux-mêmes ces derniers jours. « Il faut limiter ces mesures contre RT et Sputnik dans le temps, ce sont des circonstances exceptionnelles », insiste-t-il.“

<< Zpět na oznamy