Medzi uchádzačmi o voľné frekvencie prevažujú súčasní vysielatelia, o tri frekvencie nemá záujem žiaden subjekt

Tlačová správa

22. 10. 2021

O voľné rozhlasové frekvencie, ktorá Rada zaradila do aktuálneho výberového konania, žiadajú dvanásti uchádzači. Ide najmä o súčasných držiteľov licencií, ktorí plánujú vo vysielaní svojich rozhlasových staníc pokračovať, alebo chcú ich pokrytie rozšíriť.

Najpočetnejšiu skupinu zaradených frekvencií tvoria siete aktuálnych rádií, ktorých licencia na vysielanie sa v roku 2023 končí a keďže bude platná už 16 rokov, zo zákona ju nie je možné viac predĺžiť. Vysielatelia môžu v takom prípade Radu požiadať o udelenie novej licencie, čo využili spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o. a Rádio ON s.r.o. Prvá z nich plánuje podľa žiadosti pokračovať po vysielaní Rádia BEST FM na všetkých 23 frekvenciách, ktoré dnes využíva. Aj pre stanicu THE END požiadal jej vysielateľ Rádio ON s.r.o. o všetky tri frekvencie, ktoré má dnes pridelené. O štyri z piatich frekvencií pridelených spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. pre SKY Rádio sa uchádza spoločnosť JF Property group s.r.o. O jedinú frekvenciu Rádia Topoľčany sa neprihlásil žiaden záujemca.

O päť frekvencií Rádia BEST FM má okrem ich aktuálneho prevádzkovateľa záujem aj spoločnosť SUB FM s.r.o. pre projekt rádia SUB FM, ktorá požiadala aj o frekvenciu 106,1 MHz Bratislava pridelenú spoločnosti Rádio ON, s.r.o. O ďalšie dve bratislavské frekvencie pridelené aktuálne pre rádio THE END sa zas uchádza spoločnosť FM media s.r.o. pre projekt Rádia Goldies. Oba projekty už majú pridelené frekvencie z predchádzajúcich výberových konaní.

Celkom novým projektom je Detské rádio, pre ktoré Marek Petráš ako fyzická osoba žiada prideliť štyri frekvencie. Ako vysielateľ Rádia Košice sa Marek Petráš zároveň vo výberovom konaní ako jediný záujemca uchádza aj o frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa, ktorá bola pridelená pre účely SKY Rádia.

O deväť frekvencií má záujem spoločnosť SITY MEDIA s.r.o. pre Rádio SiTy, piatim frekvenciami by svoju rozhlasovú sieť rád obohatil vysielateľ Rádia Mária, dve frekvencie pre účely vysielania rádia EUROPA 2 žiada držiteľ licencie na jej vysielanie, spoločnosť D.EXPRES, k.s.

Po jednej frekvencii, ktorú si sami koordinovali, žiadajú vysielatelia Trnavská produkčná s.r.o. a BB FM s. r. o. pre ich Trnavské rádio a BB FM Rádio. Vysielateľ Dobrého rádia, spoločnosť Dr. FM, s.r.o. sa uchádza o dve frekvencie, ktoré boli na vlastnú žiadosť odňaté vysielateľovi Rádia Šírava a sú vzhľadom na technické parametre prideliteľné len spoločne.

O tri zo 45 frekvencií zaradených do aktuálneho výberového konania neprejavil záujem žiaden subjekt. Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov aktuálneho výberového konania je uvedený v záverečnej tabuľke.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií, je plánované na utorok, 23. novembra 2021 a bude naživo prenášané prostredníctvom youtube kanála Rady.

Lokalita

Frekvencia
[MHz]

Výkon
[W]

Žiadatelia

Novo zaradené frekvencie

Banská Bystrica

100,3

50

BB FM s.r.o.

Piešťany

107,9

100

Trnavská produkčná s.r.o.

SITY MEDIA s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 17. 8. 2023)

Bratislava – Devínska Nová Ves

97,2

100

FM media s.r.o.

Radio ON s.r.o.

Bratislava - Technopol

97,2

250

Bratislava

106,1

50

SUB FM s.r.o.

Radio ON s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 21. 8. 2023)

Prešov

91,4

500

JF Property group s.r.o.

Humenné

95,0

100

JF Property group s.r.o.

Stará Ľubovňa

97,4

500

Marek Petráš (Rádio Košice)

Košice

97,7

200

SITY MEDIA s.r.o.

JF Property group s.r.o.

Poprad

106,6

200

JF Property group s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o.
(platnosť licencie sa končí 5. 12. 2023)

Bratislava

88,0

50

Best FM Media spol. s r.o.

SUB FM s.r.o.

Žarnovica

88,1

200

Best FM Media spol. s r.o.

Zvolen

88,1

200

Best FM Media spol. s r.o.

Nitra

88,2

200

Best FM Media spol. s r.o.

Považská Bystrica

89,5

300

Best FM Media spol. s r.o.

Poprad

90,3

200

Best FM Media spol. s r.o.

Kotešová

90,4

200

Best FM Media spol. s r.o.

Bratislava

90,6

50

Best FM Media spol. s r.o.

SUB FM s.r.o.

Žiar nad Hronom

91,0

160

Best FM Media spol. s r.o.

Piešťany

91,6

500

Best FM Media spol. s r.o.

SUB FM s.r.o.

Trebišov

93,0

250

Best FM Media spol. s r.o.

Trnava

93,0

200

Best FM Media spol. s r.o.

SUB FM s.r.o.

Košice

93,8

2 000

Best FM Media spol. s r.o.

Prešov

94,0

500

Nové Mesto nad Váhom

95,5

500

Best FM Media spol. s r.o.

SITY MEDIA s.r.o.

Banská Bystrica

95,6

500

Best FM Media spol. s r.o.

Bratislava

95,6

100

Best FM Media spol. s r.o.

Žilina

98,0

250

Best FM Media spol. s r.o.

Trenčín

98,9

500

Best FM Media spol. s r.o.

Malacky

99,7

50

Best FM Media spol. s r.o.

Spišská Nová Ves

103,3

200

Best FM Media spol. s r.o.

Bratislava

105,5

50

Best FM Media spol. s r.o.

SUB FM s.r.o.

Stupava

105,6

100

Best FM Media spol. s r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 20. 12. 2023)

Topoľčany

102,9

250

(žiadny záujemca)

Opakovane zaradené frekvencie
(vo výberovom konaní „Jeseň 2020“ o ne nikto nepožiadal)

Banská Bystrica

91,3

500

SITY MEDIA s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rimavská Sobota

92,9

150

D.EXPRES, k.s.

Spišská Nová Ves

97,7

300

(žiadny záujemca)

Banská Bystrica

98,7

500

SITY MEDIA s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Marek Petráš (Detské rádio)

Žilina

101,9

500

SITY MEDIA s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Žilina

104,2

500

SITY MEDIA s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Marek Petráš (Detské rádio)

Martin

107,2

250

SITY MEDIA s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Prešov

104,1

500

SITY MEDIA s.r.o.

D.EXPRES, k.s.

Topoľčany

94,7

150

(žiadny záujemca)

Košice

102,5

500

FM media s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

Marek Petráš (Detské rádio)

Prešov

102,7

250

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ