Na zasadnutí výboru pre dezinformácie v Bruseli vystúpil aj Ľ. Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR

Oznam

10. 11. 2021

V diskusnom paneli venovanom téme dezinformácií o ochorení COVID-19 vystúpil včera na piatom zasadnutí Medzinárodného výboru pre dezinformácie (International Grand Committee on Disinformation - IGCD) v Bruseli aj Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V diskusii prezentoval nielen skúsenosti s monitorovaním implementácie Kódexu boja proti dezinformáciám, ale aj výsledky práce Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), ktorej činnosti orientované na problematikou dezinformácii vedie slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu. Ľ. Kukliš poukázal predovšetkým na dôležitosť transparentnosti zo strany digitálnych platforiem a zdôraznil aj význam dobrého prístupu k dátam, ktorý je nevyhnutný pre ďalší výskum problematiky.

ERGA pod vedením Ľ. Kukliša práve v týchto dňoch publikovala správu s odporúčaniami pre zefektívnenie Kódexu postupov proti dezinformáciám; dostupná je TU.

Zasadnutia IGCD sa pravidelne zúčastňujú akademici, politici a experti, medzi ktorými tento rok vystúpila aj bývala zamestnankyňa Facebooku Frances Haugen, známa okrem iného svojím verejným vystúpením v Európskom parlamente.

F. Haugen opakovane kritizovala prístup digitálnych platforiem k ochrane práv svojich užívateľov s cieľom zvyšovania zisku. Nové dôkazy, ktoré predložila, potvrdzujú, že produkty Facebooku sú navrhnuté tak, aby umelo podporovali extrémizmus, dezinformácie a obsah škodlivý pre verejné zdravie a bezpečnosť. K ich zverejneniu prichádza práve v čase, keď EÚ vytvára nové prelomové pravidlá, ktoré umožnia efektívne vynucovať spoločenskú zodpovednosť platforiem.

Popri dezinformáciách o ochorení COVID-19 boli témou aktuálneho zasadnutia IGCD v Bruseli aj nenávistné prejavy v online priestore a postupy platforiem voči takémuto obsahu.

Viac informácií o IGCD nájdete TU

<< Zpět na oznamy