O frekvencie z jesenného výberového konania má záujem osemnásť žiadateľov

Tlačová správa

14. 10. 2020

Do jesenného výberového konania, v ktorom je zaradených 67 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili osemnásti žiadatelia – desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

O frekvencie prvýkrát prejavila záujem spoločnosť Rádio Mária Slovensko s.r.o., ktorá žiada tridsať frekvencií, medzi nimi aj frekvenciu v Holíči, ktorú pre spoločnosť koordinoval Jozef Schmidt. V prípade získania licencie plánuje vysielať programovú službu Rádio Mária, zameranú na náboženské programy.

Spoločnosť Dr. FM, s.r.o. požiadala Radu o udelenie licencie a pridelenie dvadsaťjeden frekvencií, na ktorých by spustila programovú službu Dobré rádio, zameranú na vysielanie pozitívnych informácií. Dobré rádio aktuálne vysiela ako internetové rádio.

Naše rádio s.r.o., tiež nový žiadateľ, má záujem o osem frekvencií. Ak vo výberovom konaní získa licenciu, bude vysielať programovú službu Naše rádio, v rámci ktorej okrem iného odznejú programy ako Slovenčina pre cudzincov, Spoznávame Slovensko, či program o geografii Slovenska, zaujímavé fakty a odporúčania pre turistov.

Ďalším novým žiadateľom o licenciu je spoločnosť Music Gallery Group, s.r.o., ktorá žiada jednu frekvenciu - 92,6 MHz Bratislava. Ak uspeje, v éteri bude vysielať programovú službu s názvom JAZZ.

Dve voľné frekvencie v meste Nitra žiada spoločnosť HAMOND Group s.r.o., na ktorých by spustila vysielanie programovej služby DANCE Radio.

V meste Nitra však v prípade úspechu vo výberovom konaní vznikne aj druhá nová programová služba s názvom Rádio v Nitre. Spoločnosť Nitrianske rádio s.r.o. chce na frekvencii 105,4 MHz Nitra spustiť programovú službu zameranú na mapovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v meste Nitra a jeho okolí.

Novým žiadateľom je aj spoločnosť SUB FM s. r. o., žiadajúca tri frekvencie. Po prípadnom získaní licencie chce spustiť vysielanie programovej služby SUB FM v mestách Prievidza, Trnava a Nitra. Cieľom je osloviť mladého poslucháča a priniesť do éteru menšinové hudobné SUBžánre, s dôrazom na elektronickú hudbu a pohľad na urbánnu kultúru.

O najviac frekvencií prejavil záujem nový žiadateľ, spoločnosť RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o, ktorá požiadala Radu o tridsaťpäť frekvencií. Ak jej Rada udelí licenciu, bude vysielať programovú službu ENERGY, vysielanie s komplexným hudobno-informačným charakterom, cieleným na dianie na Slovensku a priamu interakciu s poslucháčmi prostredníctvom sociálnych sietí.

Zo súčasných vysielateľov o licenciu požiadal Marek Petráš, vysielateľ programovej služby Rádio Košice. Marek Petráš musel v tomto výberovom konaní požiadať Radu o novú licenciu, keďže bude doteraz pridelené frekvencie v júli 2022 využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie. Okrem štrnástich frekvencií, na ktorých aktuálne vysiela, požiadal aj o ďalšie tri, a to voľné bratislavské frekvencie.

Vysielateľ programovej služby Záhorácke Rádio, Ground 4, s.r.o., žiada o jednu frekvenciu v Holiči. Tiež o jednu frekvenciu požiadal vysielateľ L-MEDIA s.r.o., ktorý aktuálne vysiela programovú službu Rádio LIPTOV na jednej frekvencii v Liptovskom Mikuláši. Ak mu Rada udelí druhú frekvenciu, vysielanie rozšíri v meste Ružomberok na frekvencii 92,4 MHz.

Vysielateľ Trnavská produkčná s.r.o. požiadal Radu o pridelenie štyroch frekvencií, ktorými plánuje rozšíriť pokrytie na vysielanie programovej služby Trnavské Rádio v Holíči,  Dunajskej Strede a na dvoch frekvenciách v Trnave. Vysielateľ aktuálne podľa platnej licencie vysiela na jednej frekvencii - 103,9 MHz Trnava.

D.EXPRES, k.s., vysielateľ programovej služby EXPRES požiadal o dve frekvencie, jednu v meste Poprad a druhú v meste Liptovský Mikuláš.

Vysielateľ programovej služby Rádio7, T.W.Rádio s.r.o. má záujem o štyri frekvencie, ktorými chce rozšíriť pokrytie v mestách Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Trnava.

FM media s.r.o. – programová služba Rádio Goldies, v tomto výberovom konaní prejavil záujem o  trinásť voľných frekvencií.

MIRJAM s.r.o., vysiela programovú službu MIRJAM RÁDIO zameranú na náboženské vysielanie. Radu tento raz žiada o pridelenie dvoch frekvencií, v Dunajskej Strede a v Leviciach.

Vysielateľ Radio ON s.r.o., ktorý vysiela programovú službu Rádio THE END, požiadal Radu o jednu frekvenciu a to 106,10 MHz Bratislava.

Spoločnosti EJ, s.r.o. bola na jeseň 2019 udelená licencia na vysielanie a pridelená frekvencia 107,2 MHz Trnava, na ktorej by mala 17. 11. 2020 začať vysielať programová služba Rádio Aetter. Ide o študentské rádio vysielané študentmi Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Spoločnosť v tomto výberovom konaní požiadala o dve frekvencie v Trnave, a to 93,4 MHz a 106,2 MHz. Priorita je získať jednu z nich, kvôli kvalitnejšiemu pokrytiu a v prípade úspechu plánujú pôvodne pridelenú frekvenciu uvoľniť a vrátiť späť.

Najväčší záujem je o frekvencie 106,1 MHz Bratislava a 106,2 MHz Trnava, o ktoré prejavilo záujem až po šesť žiadateľov. Naopak o sedem zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ.

Rada bude o pridelení frekvencií rozhodovať 19. 11. 2020. Ústne vypočutia žiadateľov, ktoré sú naplánované na 18. 11. 2020 budú vykonané len v nevyhnutnej miere, a vzhľadom na obmedzenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19, prebehnú rovnako ako v jarnom výberovom konaní prostredníctvom videohovoru. Rada prehľad ústnych vypočutí zverejní na svojej stránke v sekcii plánované udalosti a uchádzačov bude písomne informovať. Ústne vypočutia žiadateľov budú verejne prístupné, Rada detaily zverejní na svojej stránke.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON [W]

Žiadatelia

Nová frekvencia

Holíč

106,0

500

Ground 4, s.r.o.

Trnavská produkčná s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Frekvencie pridelené vysielateľovi Marek Petráš (končí platnosť licencie)

Spišská Nová Ves

89,5

200

Marek Petráš

Prešov

90,4

500

Marek Petráš

Prešov - Stráž

90,8

1 660

Marek Petráš

Trebišov

91,0

500

Marek Petráš

Košice

91,7

500

Marek Petráš

Poprad

91,7

500

Levoča

92,6

500

Marek Petráš

Poprad

93,2

500

Marek Petráš

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Marek Petráš

Michalovce

97,0

5 000

Marek Petráš

Rožňava

102,0

200

Marek Petráš

Michalovce

102,7

500

Marek Petráš

Budulov

103,2

150

Marek Petráš

Košice

106,9

500

Marek Petráš

Opakovane zaradené frekvencie

Žilina

88,2

500

Naše rádio s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

Naše rádio s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rimavská Sobota

92,9

150

-

Lučenec

93,5

500

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Brezno

98,5

200

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Banská Bystrica

98,7

500

-

Žilina

101,9

500

-

Považská Bystrica

102,1

500

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Žilina

104,2

500

-

Ružomberok

107,5

500

T.W.Rádio s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Liptovský Mikuláš

107,8

500

Frekvencie po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o.

Prešov

97,2

500

FM media s.r.o.

Banská Bystrica

99,4

200

Naše rádio s.r.o.

Frekvencie po spoločnosti C.S.M. group s.r.o.

Banská Bystrica

88,6

1 000

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Bratislava

90,1

30

Naše rádio s.r.o.

Marek Petráš

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

FM media s.r.o.

Poprad

91,0

500

D.EXPRES, k.s.

T.W.Rádio s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rimavská Sobota

91,1

200

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Bratislava

92,6

100

Marek Petráš

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Music Gallery Group, s.r.o.

Trenčín

95,0

300

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rožňava

95,3

500

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Liptovský Mikuláš

96,7

500

Naše rádio s.r.o.

D.EXPRES, k.s.

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Ružomberok

98,0

500

Naše rádio s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Dunajská Streda

98,3

50

Trnavská produkčná s.r.o.

MIRJAM s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Tvrdošín

98,5

500

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Levice

100,6

500

Dr. FM, s.r.o.

MIRJAM s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Zvolen

100,7

200

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Spišská Nová Ves

103,9

200

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Nitra

104,1

100

HAMOND Group s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Michalovce

104,4

200

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Bratislava

106,1

50

Marek Petráš

Dr. FM, s.r.o.

Radio ON s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Trnava

106,2

250

Trnavská produkčná s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

EJ, s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Martin

106,3

200

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Čadca

106,4

400

Nové Mesto nad Váhom

106,4

500

Prievidza

106,4

1 000

Žilina

106,5

500

Košice

107,7

250

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Prešov

107,5

250

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Dolný Kubín

107,7

500

Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Frekvencie uvoľnené ich odňatím alebo vrátením

Bratislava

107,0

50

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Spišská Nová Ves

97,7

300

-

Banská Bystrica

91,3

500

-

Trenčín

91,8

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Trnava

93,4

150

Trnavská produkčná s.r.o.

T.W.Rádio s.r.o.

FM media s.r.o.

EJ, s.r.o.

SUB FM s. r. o.

Topoľčany

97,4

250

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Zvolen

98,1

100

Naše rádio s.r.o.

Prievidza

104,5

1 000

SUB FM s. r. o.

Nitra

105,4

200

Nitrianske rádio s.r.o.

FM media s.r.o.

SUB FM s. r. o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

HAMOND Group s.r.o

Martin

107,2

250

-

Ružomberok

92,4

500

L-MEDIA s.r.o.

Žiar nad Hronom

95,8

100

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ