Plenárne zasadnutie EPRA – európski regulátori v Sarajeve

Oznam

29. 5. 2019

Najväčšia a najstaršia európska organizácia regulátorov médií – EPRA, ktorá vznikla v roku 1995, zoskupuje 53 regulačných orgánov z 47 krajín Európy. Ďalšie z pravidelných zasadnutí počas dvoch dní spája takmer 150 delegátov z celej Európy, aby spoločne diskutovali o dôležitých aktuálnych témach v oblasti mediálnej regulácie.

V poradí 59. zasadnutie EPRA sa koná v Sarajeve a medzi diskutovanými témami sú ochrana maloletých v on-line priestore so zameraním na dôkazy o škodlivosti audiovizuálnych obsahov pre túto dôležitú divácku skupinu. V rámci diskusie k téme taktiež vystúpi riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš, ako predseda ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Rada pre vysielanie a retransmisiu sa dlhodobo hlboko zameriava na ochranu maloletých, či už na slovenskej, ale aj na európskej úrovni. Ľ. Kukliš vystúpi aj s prezentáciou aktivít ERGA za posledný polrok. Druhá dôležitá téma zasadnutia je problematika práv k športovým podujatiam. Táto oblasť v súčasnosti prechádza obrovskými zmenami v sektore, s množstvom nových výziev nielen z pohľadu regulácie. V rámci pracovných skupín, ktorých sa aktívne zúčastní aj členka Rady pre vysielanie a retransmisiu Anikó Dušíková, sa expertné diskusie budú dotýkať mediálnej gramotnosti, podpory európskych diel v katalógoch mediálnych služieb na požiadanie a v neposlednom rade prevencie podnecovania k nenávisti v médiách.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy