Rada organizuje diskusiu zameranú na hľadanie východiska z krízy dôvery v médiá

Tlačová správa

20. 1. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu prináša verejnosti odbornú online diskusiu s redaktorom CNN Doniem O’Sullivanom a ďalšími poprednými expertmi na tému spoločenského vplyvu dezinformácií. Diskusia nadväzuje na mimoriadne udalosti posledných dní, ako zrušenie účtov na sociálnych sieťach dosluhujúcemu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ďalším politikom po útoku na Kapitol. Účastníci budú rozoberať aj dlhodobé trendy spochybňovania objektivity, presnosti a nestrannosti tzv. tradičných médií a kritiku sociálnych médií, ktoré sú obviňované z polarizácie spoločnosti a zo zneužívania svojej trhovej sily. Osobitný dôraz bude kladený na nové iniciatívy v EÚ a USA, ktorých cieľom je zvýšenie zodpovednosti sociálnych médií.

Online panelová diskusia na tému Hľadanie východiska z krízy dôvery – perspektíva z oboch strán Atlantiku(Angl.: Finding a way out of the crisis of trust – perspectives from both sides of the Atlantic) sa uskutoční dňa  25. 1. 2021 od 15:00 hod. do 16:30 hod.

Politické diskusie na úrovni EÚ ukázali, že udalosti spojené s rušením účtov vplyvných politikov, či prerušenie živého vysielania tlačových konferencií politikov sú témy veľmi citlivej povahy. Regulátori, ľudskoprávni aktivisti a množstvo ďalších aktérov musia zvýšiť svoje úsilie pri hľadaní riešení týchto problémov. Aké spoločné základy majú európske a americké médiá, zákonodarcovia a regulačné orgány na to, aby mohli napredovať v oblasti obrany slobody slova a iných demokratických hodnôt, ktoré zdieľame? Čo sa môžeme jeden od druhého naučiť? Existuje spôsob, ako využiť skúsenosti tradičných médií aj silu digitálnych platforiem na šírenie pravdy a hľadanie východiska zo súčasnej krízy dôvery?

Odpovede na tieto otázky budú hľadať diskutujúci z oboch strán Atlantiku počas organizovanej panelovej diskusie. Úvodné slovo bude mať Tobias Schmid, predseda skupiny európskych regulátorov – ERGA. Diskutovať budú:

Donie O’Sullivan, reportér zo CNN, ktorý sa zaoberá predovšetkým témou prelínania sa technológií a politiky, v kontexte hrozby dezinformácií a tzv. trollových kampaní;

Rebekah Tromble, riaditeľka Inštitútu pre Dáta, Demokraciu a Politiku (Institute for Data, Democracy and Politics), profesorka z Univerzity Georgea Washingtona. Zaujíma sa o politický diskurz na sociálnych sieťach a o dopady dezinformácií v online prostredí;

Joan Barata, z Centra pre Internet a Spoločnosť (Center for Internet and Society), zo Stanford Law School, ktorý je medzinárodne uznávaným expertom na slobodu prejavu a informácií a reguláciu médií;

Paolo Cesarini, bývalý vedúci oddelenia zodpovedného za boj s dezinformáciami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG Communication Networks, Content and Technology).

Diskusiu bude moderovať Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a vedúci ERGA pracovnej skupiny zameranej na dezinformácie.

Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku. Pokiaľ mate záujem zúčastniť sa, pošlite žiadosť na event@rvr.sk

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ