Rada pomôže školám otestovať mediálne zručnosti študentov

Tlačová správa

28. 4. 2021

Zistiť schopnosť žiakov a študentov posúdiť spoľahlivosť informácií, odhaliť skryté záujmy v zdrojoch, identifikovať stereotypy či správať sa zodpovedne v oblasti dodržiavania autorských práv. To je zámer prvej fázy európskeho projektu EduMediaTest, do ktorého sa zapojila Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Projekt zastrešuje Európska komisia a participujú na ňom okrem Slovenska organizácie z ďalších šiestich krajín: Chorvátska, Španielska, Francúzska, Grécka, Írska a Portugalska. Cieľom je zhodnotiť úroveň mediálnej gramotnosti a zlepšiť mediálne vzdelanie medzi európskymi žiakmi a študentmi vo veku od 14 do 18 rokov.

Projekt EduMediaTest má dve fázy. Prvá - výskumná fáza sa uskutoční v priebehu mája 2021 a sústredí sa na hodnotenie mediálnych schopností študentov formou online dotazníku. Cieľovú vzorku by malo tvoriť tisíc študentov za každú krajinu, ktorá je zapojená do projektu. Otázky sú zamerané na mediálne zručnosti a prehľad v oblasti médií (televízia, film, reklama, sociálne siete, YouTube, videohry...). Zámerom druhej fázy je vytvoriť vzdelávací materiál pre pedagógov na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli identifikované dotazníkom v prvej fáze.

Vo februári tohto roku sa vo všetkých partnerských krajinách uskutočnilo pilotné testovanie na odstránenie technických nedostatkov a finálnu korekciu online dotazníka. Na Slovensku sa pilotnej fázy zúčastnilo viac ako 50 študentov z Hotelovej Akadémie v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne Rada oslovuje školy, ktoré by mali záujem zapojiť sa do finálneho testovania.

EduMediaTest je jedným z piatich víťazov poslednej výzvy na získanie finančných prostriedkov od Európskej komisie v rámci programu Mediálna gramotnosť pre všetkých. V rámci tohto programu si Európska komisia kladie za cieľ bojovať proti dezinformáciám a pomôcť občanom kriticky spracovať informácie a obsah, ktoré sa k nim dostávajú prostredníctvom sociálnych sietí.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ