Rada pridelila vysielateľom voľné rozhlasové frekvencie

Tlačová správa

22. 5. 2019

Po ústnom vypočutí žiadateľov Rada rozhodla o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie.

Po včerajšom ústnom vypočutí žiadateľov dnes Rada rozhodla o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Do jarného výberového konania, v ktorom bolo zaradených 20 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili desiati žiadatelia - siedmi súčasní vysielatelia a traja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby (z tohto počtu bol jeden držiteľ licencie – fyzická osoba, ktorej končí platnosť licencie a žiadala o udelenie licencie už ako právnická osoba).  Žiadateľ Rádio GO DeeJay s.r.o. dňa 20. 5. 2019 vzal svoju žiadosť o udelenie licencie späť.

Nepridelené zostali frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov, ktoré sú prideliteľné jedine spoločne,  frekvencia 107,2 MHz Trnava a  opakovane zaradená frekvencia 99,6 MHz Žarnovica. Neprihlásil sa o ne žiadny záujemca. Rovnako ostali nepridelené frekvencie 89,8 MHz Trenčín, 92,8 MHz Trenčín a 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou, o ktoré sa pôvodne prihlásil iba žiadateľ Rádio GO DeeJay s.r.o. Nakoľko tento žiadateľ vzal svoju žiadosť späť, neboli tieto frekvencie pridelené žiadnemu subjektu.

V rámci výberového konania boli udelené dve nové licencie, a to spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Šírava a spoločnosti MIRJAM s.r.o. na vysielanie programovej služby MIRJAM RÁDIO.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov jarného výberového konania:

LOKALITA

FREKVENCIA (MHz)

VÝKON

(W)

PRIDELENÉ

Novozaradené frekvencie

Humenné

95,0

100

Rádio Prešov, s.r.o.

Košice

102,5

500

-

Prešov

102,7

250

Plešivec

89,6

500

Rozhlas a televízia Slovenska

Poprad

106,6

200

Rádio Prešov, s.r.o.

Moldava nad Bodvou

105,8

200

Rozhlas a televízia Slovenska

Rožňava

90,5

250

MIRJAM s.r.o.

Stará Ľubovňa

97,4

500

Rádio Prešov, s.r.o.

Staré Hory

95,2

2

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Trnava

107,2

50

-

Opakovane zaradené frekvencie

Michalovce

93,9

250

POWER DEVELOPMENT s.r.o.

Žarnovica

99,6

200

-

Frekvencie po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o.

Nové Zámky

98,7

1000

Rozhlas a televízia Slovenska

Nitra

101,0

100

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Frekvencie po vysielateľovi Marián Dokupil – DOKO MEDIA

Púchov

88,3

300

Rádio WOW s.r.o.

Dubnica nad Váhom

88,5

150

Trenčín

89,8

30

-

Trenčín

92,8

500

-

Bánovce nad Bebravou

96,9

500

-

Považská Bystrica

104,4

300

Rádio WOW s.r.o.

<< zoznam správ