Rada prideľovala voľné rozhlasové frekvencie, rozhodovanie o šiestich frekvenciách odročila

Tlačová správa

20. 5. 2020

Po vypočutí deviatich súčasných vysielateľov a jedného nového žiadateľa o licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby, Rada rozhodla o pridelení voľných rozhlasových frekvencií. Vo výberovom konaní bolo zaradených tridsaťštyri frekvencií. Z tohto počtu uchádzači prejavili záujem o dvadsaťštyri z nich. Rada pridelila osemnásť, rozhodovanie o šiestich frekvenciách odročila. (rozhodovanie o odročených frekvenciách je dostupné TU.

O tri frekvencie, ktoré do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio Bojnice s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Beta, prejavil záujem len súčasný vysielateľ. Keďže však frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ musel Radu v tomto výberovom konaní požiadať o novú licenciu. Nová licencia mu bola udelená a všetky tri frekvencie mu boli opakovane pridelené.

Rada odročila rozhodovanie o štyroch frekvenciách, a to o frekvencii 89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská Bystrica, 94,6 MHz Banská Bystrica a 91,4 MHz Žiar nad Hronom, z dôvodu potreby doplnenia podkladov v konaní. O tri z týchto frekvencií má záujem Rádio Bojnice s.r.o. O dve z týchto frekvencií, frekvencie v Banskej Bystrici, požiadal Radu nový vysielateľ BB FM, s.r.o. V prípade úspechu plánuje vysielať programovú službu BB FM Rádio, ktorá by bola zameraná na hudobný program doplnený o moderované vysielanie.

Verejnoprávny vysielateľ, Rozhlas a televízia Slovenska, požiadal Radu o tri frekvencie, ktoré v minulosti využívali súkromní vysielatelia - 95,4 MHz Čadca, 96,4 MHz Partizánske a 102,1 MHz Považská Bystrica. Rada odročila rozhodovanie o frekvenciách v Čadci a v Považskej Bystrici. Frekvencia v Partizánskom bola pridelená vysielateľovi D. EXPRES, k.s.

Vysielateľ D.EXPRES, k.s. žiadal Radu celkovo o šesť frekvencií, boli mu pridelené štyri – frekvencie v Heľpe, v Handlovej, 88,9 MHz v Liptovskom Mikuláši a vyššie uvedená frekvencia v Partizánskom.

Najväčší záujem z frekvencií bol o 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré Radu žiadali traja vysielatelia - FM media s.r.o., Marek Petráš a D.EXPRES, k.s. Získal ich vysielateľ Marek Petráš, ktorému bola zároveň pridelená aj frekvencia 89,5 MHz Spišská Nová Ves.

Vysielatelia MIRJAM s.r.o. a  T.W.Rádio s.r.o. žiadali Radu  len o jednu frekvenciu, a to rovnakú - 94,6 MHz Nové Zámky. Po rozhodnutí Rady bude na frekvencii vysielať MIRJAM s.r.o.

Jednu frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby RADIO VIVA, vysielateľ INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., ktorý bude najnovšie vysielať aj na frekvencii o 101,0 MHz Trnava.

Vysielateľ programovej služby Rádio Goldies, FM media s.r.o. rozšíri svoje pokrytie na troch frekvenciách v mestách Žilina, Banská Bystrica a Prešov.

POWER DEVELOPMENT s.r.o., ktorý má aktuálne pridelené štyri frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio Šírava, získal ďalšie tri frekvencie. Rozšíri tak svoje pokrytie na východnom Slovensku v mestách Humenné, Trebišov a Košice.

O desať zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ, zostávajú nevyužité. Ide o štyri frekvencie po vysielateľovi RADIO ONE s.r.o., frekvenciu 89,8 MHz Trenčín, ktorá nebola pridelená ani v jesennom výberovom konaní 2019, dve frekvencie po Rádiu Šport s.r.o. a tri frekvencie, ktoré boli v minulosti uvoľnené ich odňatím, vrátením alebo zánikom licencie zo zákona.

Zoznam všetkých frekvencií a prehľad úspešných žiadateľov:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON

[W]

ÚSPEŠNÝ ŽIADATEĽ

Nové frekvencie

Banská Bystrica

92,0

1 000

FM media s.r.o.

Humenné

98,1

200

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

Trebišov

98,1

200

Heľpa

95,4

500

D.EXPRES, k.s.

 

Handlová

95,4

500

Spišská Nová Ves

89,5

200

Marek Petráš

Trnava

101,0

200

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. (platnosť licencie končí 6. 3. 2022)

Prievidza

93,9

1 000

Rádio Bojnice s.r.o.

 

Handlová

102,0

100

Rádio Bojnice s.r.o.

 

Trenčín

104,3

500

Rádio Bojnice s.r.o.

 

Opakovane zaradená frekvencia (v jesennom VK 2019 ostala nepridelená)

Trenčín

89,8

30

-

Frekvencie pridelené spoločnosti RADIO ONE s.r.o. (platnosť licencie končí 2. 12. 2021 a v jesennom VK 2019 ostali nepridelené)

Zvolen

89,7

500

ODROČENÉ

Banská Bystrica

90,5

2 000

ODROČENÉ

Žiar nad Hronom

91,4

500

ODROČENÉ

Rimavská Sobota

92,9

150

-

Lučenec

93,5

500

-

Ružomberok

107,5

500

-

Liptovský Mikuláš

107,8

250

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Šport s.r.o. (požiadala o odňatie licencií)

Prešov

89,8

200

FM media s.r.o.

Košice

93,1

150

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

Poprad

93,2

500

Marek Petráš

 

Banská Bystrica

98,7

500

-

Žilina

104,2

500

-

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, vrátením, alebo zánikom licencie zo zákona

Čadca

95,4

250

ODROČENÉ

Žilina

90,8

1 000

FM media s.r.o.

Partizánske

96,4

1 000

D.EXPRES, k.s.

 

Považská Bystrica

102,1

500

ODROČENÉ

Liptovský Mikuláš

88,9

100

D.EXPRES, k.s.

 

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Marek Petráš

Brezno

98,5

200

-

Banská Bystrica

94,7

1 000

ODROČENÉ

Nové Zámky

94,6

1 000

MIRJAM s.r.o.

 

Žilina

88,2

500

-

Námestovo

88,2

200

-

 

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ