Regulácia platforiem - výzvy nielen pre regulátorov

Oznam

3. 6. 2019

Nová smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD) prináša po prvýkrát v rámci EÚ obsahovú reguláciu platforiem pre zdieľanie videí ako napr. Youtube a sociálnych médií ako napr. Facebook. Implementácia nových pravidiel do slovenského právneho poriadku, na ktorej sa práve pracuje, so sebou prináša mnohé výzvy a to najmä pre samotných regulátorov. Konferencia sa zameriavala na možné dopady nových pravidiel na základné ľudské práva.

Podujatie dňa 3. júna 2019 organizovala Viedenská univerzita ekonomiky a obchodu a dôvodom bola intenzívna akademická výmena názorov medzi riaditeľom Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kuklišom a Joan Barata zo Standfordskej univerzity. Ich vzájomná diskusia prebiehala prostredníctvom série blogov, ktorého najnovšie pokračovanie je (iba vanglickom jazyku) TU.

Jednou z najdôležitejších častí ich diskusie je otázka rovnováhy medzi prínosmi a obmedzeniami AVMSD zpohľadu užívateľov. Dôvodom je fakt, že smernica zavádza reguláciu platforiem prostredníctvom ko-regulácie, čo znamená odklon od súčasnej samoregulácie platforiem a tak do tohto vzťahu po prvý krát vstupuje štát. Vzhľadom na zásadnú úlohu regulátorov, ktorú predpokladá AVMSD, je veľmi dôležité, aby diskusie reflektovali aj ich perspektívu do budúcna. Okrem Ľ. Kukliša a Joan Barata v diskusnom paneli vystúpili ďalší poprední experti na tému AVMSD.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy