Slovenčina v médiách

Oznam

14. 11. 2019

Jazyk súčasných slovenských médií bol témou okrúhleho stola, ktorého sa zúčastnili aj členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu Anikó Dušíková a Peter Kubica. Vo štvrtok 14. novembra sa v Bratislave zišli odborníci v rámci 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov, ktorí sa zamýšľali aj nad zmenami v mediálnom priestore, ich vplyvom na jazyk médií, ale aj nad kultivovanosťou v rečovom prejave novinárov. Moderátorkou podujatia bola vysokoškolská pedagogička Oľga Škvareninová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá vytvorila diskusný priestor pre úvahy, či je vôbec možné dodržiavať spisovné normy, alebo ako vplýva hovorová reč na komunikáciu médií. Rada pre vysielanie a retransmisiu hodnotí aj jazykovú úroveň vysielania a zaoberá sa na základe podnetov od poslucháčov a divákov jazykovým prejavom moderátorov, redaktorov i respondentov v konkrétnych reláciách. A hoci sa za uplynulé roky objavujú takéto podnety len v pár desiatkach, neznamená to, že by nebolo potrebné neustále monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé programy.

Na fotografii zľava: Marek Makara (RTVS), Lucia Barmošová (JOJ), Oľga Škvareninová (UCM), Anikó Dušíková (RVR), Peter Kubica (RVR).

<< Zpět na oznamy