Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 29. 1. 2020

Tlačová správa

29. 1. 2020

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 30 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba TV JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu V siedmom nebi dňa 20. 5. 2019, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a prezentovaním intímnych informácií o súkromí, striedaní zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť, traumatických zážitkoch a problematickej psychike sestier Hrotákových, zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe zobrazených účinkujúcich sestier. Rada už v minulosti (8. 11. 2016) uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu 15 000 eur za odvysielanie tohto programu, v ktorom sa zasiahlo do ľudskej dôstojnosti sestier - odvysielané dňa 13. 4. 2016. Rozhodnutie je potvrdené súdom, bližšie informácie nájdete TU.
 • uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Centrálna inteligencia dňa 9. 6. 2019 o cca 10:54:20 hod. v trvaní cca 143 minút a 29 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 18. 6. 2019 o cca 13:10 hod. odvysielaním programu Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie ktoré s prihliadnutím JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Kábel TV Močenok,  s.r.o. (programová služba Televízia Močenok) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), v súvislosti s tým, že dňa 13. 6. 2019 neodvysielal na v čase od cca 18:27 hod. do cca 18:59 hod. program označený ako Publicistický blok, v čase od cca 18:59 hod. do cca 20:32 hod. program Močenok v obraze a v čase od cca 21:26 hod. do cca 22:00 hod. program Močenok v obraze;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s., za porušenie § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, v súvislosti s tým, že  neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie (zmeny v štatutárnom orgáne a zmenu v dozornej rade) do 15 dní od vzniku zmien;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Káblová televízia Komjatice s.r.o. (programová služba Info kanál Komjatice) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 9. 6. 2019 a 16. 6. 2019 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady a za porušenie § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s neoznámením zmien v špecifikácii programových typov  uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Rádio Slovensko), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Rádiožurnál, dňa 12. 11. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Prci, prci, prcičky dňa 10. 11. 2019 o 20:46 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba ŤUKI) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Robošváb zo dňa 28. 11. 2019 v zodpovedajúcej kvalite;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Mimoriadne televízne noviny (príspevok  Výbuch plynu v bytovke) a Prvé televízne noviny (príspevok Výbuch domu v Prešove) a vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Mimoriadne televízne noviny (príspevok  Výbuch plynu v bytovke), dňa 6. 12. 2019. Rada začala správne konanie na základe 26 doručených sťažností;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), v súvislosti s vysielaním programu Pozrime sa na to, dňa 1. 11. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o. (programová služba Televízia Močenok) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 13. 6. 2019 o cca 18:59 hod. odvysielal záznam z majstrovského stretnutia 29. kola VI. Ligy ObFZ Nitra, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tejto zložky programovej služby v súlade s JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi SPRAVCA.SK, s.r.o., vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) ZVR , v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra;
 • uznala za neopodstatnené 6 sťažností, respektíve ich častí.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 29. 1. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ