Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 6. 2022

Tlačová správa

8. 6. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada uložila dve sankcie, začala jedno správne konanie, jedno konanie zastavila, štyri sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • zmenila licenciu vysielateľa Radio ON s.r.o., ktorý Rade oznámil zmenu názvu svojej rozhlasovej programovej služby Rádio THE END na Bratislavské rádio, zmenu jej programovej štruktúry a podielov vysielaných programových typov;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi RTVS (Jednotka) za to, že neuplatnil označenie o sprevádzaní programu Prípady 1. oddelenia hlasovým komentovaním pre nevidiacich (AD) v prehľade programov na dni 20. a 21. 6. 2017, ktoré poskytol na zverejnenie periodickej tlači (§ 18b ods. 2) (vec vrátená z KS Bratislava);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus) za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 6. a 8. 12. 2021 v čase od 10. do 15. hod. (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA) v súvislosti s tým, že dňa 21. 3. 2022 cca o  20:21 a 20:32 hod. odvysielal komunikáty označujúce sponzora programu Športové noviny odkazom na jeho výrobok Clavin Platinum, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto komunikátov v súlade s JSO (§ 20 ods. 4 ZVR);
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na
  • príspevok Ukrajinci prehovorili o utrpení odvysielaný v programe Správy RTVS dňa 30. 4. 2022 (RTVS, Jednotka), v ktorom podľa dvoch sťažovateľov došlo k propagovaniu údajnej extrémistickej a fašistickej symboliky,
  • verziu programu Správy a komentáre zo dňa 29. 3. 2022 (RTVS, Jednotka, RTVS 24) dostupnú v archíve vysielateľa na webovej stránke, ktorá sa podľa sťažovateľa nezhoduje s verziou odvysielanou na televíznej programovej službe,
  • vysielanie programu Téma dňa dňa 29. 3. 2022 (C.E.N., s.r.o., TA3), v súvislosti s ktorým sťažovateľ namietal zaujatý a nevyvážený prístup moderátora k jednotlivým hosťom.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 8. 6. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ