Volebná intergrita – workshop so spoločnosťou Facebook – príprava na parlamentné voľby 2020

Oznam

5. 12. 2019

Parlamentné voľby 2020 sa blížia a pripravuje sa na ne aj Rada pre vysielanie a retransmisiu a ostatné relevantné slovenské inštitúcie. Z tohto dôvodu bol zorganizovaný workshop so zástupcami najväčšej sociálnej siete Facebook. Stretnutie bolo zamerané na rôzne opatrenia, ktoré spoločnosť celosvetovo implementuje, ale aj na opatrenia v súvislosti s blížiacimi sa voľbami na Slovensku. Workshop bol tiež dôležitý na prehĺbenie spolupráce medzi slovenskými verejnými inštitúciami so spoločnosťou Facebook. Spolupráca sa stáva čoraz doležitejšou a to aj z dôvodu volebného procesu a s ním súvisiacou politickou reklamou v on-line prostredí.

Cieľom podujatia bolo začať dialóg so zástupcami spoločnosti Facebook, za účelom získania čo najväčšieho množstva informácií o spôsobe fungovania tejto sociálnej siete v oblastiach, ktoré sú relevantné pre volebné procesy na Slovensku. Cieľom bolo tiež prehĺbiť kooperáciu s platformou Facebook v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami na Slovensku, vo februári 2020. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva kultúry SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a v neposlednom rade členka Rady pre vysielanie a restransmisiu, PhDr. Anikó Dušíková, CSc. a zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmsiu, ktorí podujatie organizovali.


Na workhope prezentovali piati zástupcovia spoločnosti Facebook z Európy, ktorí sú zodpovední za rôzne oblasti spojené s voľbami. Jednou zo zástupcov bola aj pani Gabriella Cseh, riaditeľka sekcie verejnej politiky pre strednú a východnú Európu. Prezentácie boli zamerané nielen na prácu, ktorú Facebook robí v súvislosti s voľbami globálne, ale aj na Slovensku. Boli prezentované informácie o knižnici politických reklám na platforme, o podpore pre politikov a vládnych partnerov, a o podmienkach, ktoré je potrebné dodržiavať pri publikovaní príspevkov na Facebook. Prezentácie vyvolali zaujímavú diskusiu so zástupcami slovenských inštitúcií, zahrňujúcu aj spôsoby možnej spolupráce.

Workshop bol súčasťou niekoľkých stretnutí s najväčšími platformami na slovenskom trhu, pričom v decembri sa uskutoční podobné stretnutie aj so zástupcami spoločnosti Google. Stretnutia organizuje Rada pre vysielanie a retransmisiu, v rámci prirodzeného rozširovania medzinárodnej spolupráce Rady, zahrňujúc aj predsedníctvo riaditeľa Kancelárie Rady, Ľuboša Kukliša, ktorý toto poduajtie viedol, ako predsedu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

 

 

<< Zpět na oznamy