Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2019

Tlačová správa

13. 9. 2019

Základné podmienky konaní:

1.      lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 11. 10. 2019 do 14:00 hod.

2.      miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava

3.      dátum verejného vypočutia v konaniach: 19. 11. 2019

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA

[ MHz ]

VÝKON

[ W ]

POZNÁMKY

Dubnica nad Váhom

101,7

200

 

Nitra

103,6

50

 

Nové Mesto nad Váhom

106,8

200

Prideliteľné len pre

Rádio WOW s.r.o.

Spišská Nová Ves

93,7

500

 

Bánovce nad Bebravou

96,9

500

 

Košice

102,5

500

Prideliteľné spolu s:

102,7 MHz Prešov

Martin

92,4

500

 

Michalovce

89,7

200

 

Prešov

102,7

250

Prideliteľné spolu s:

102,5 MHz Košice

Prievidza

89,6

500

 

Trenčín

89,8

30

 

Trenčín

92,8

500

 

Trnava

107,2

50

Vhodné len ako študentské internátne rádio

Žarnovica

99,6

200

Prideliteľné spolu s:

99,6 MHz Zlaté Moravce

Banská Bystrica

107,7

500

 

Bratislava

103,6

100

 

Bratislava Dúbravka

91,7

50

 

Košice

88,6

500

 

Nové Mesto nad Váhom

107,4

200

 

Rožňava

91,3

250

 

Žilina

101,0

200

 

Brezno

89,2

500

 

Zvolen

89,7

500

 

Banská Bystrica

90,5

2000

 

Nitra

90,6

250

 

Žiar nad Hronom

91,4

500

 

Levice

92,3

200

 

Rimavská Sobota

92,9

150

 

Lučenec

93,5

500

 

Handlová

94,9

300

Prideliteľné spoločne

Nová Baňa

95,0

200

Zlaté Moravce

99,6

150

Prideliteľné spolu s:

99,6 MHz Žarnovica

Ružomberok

107,5

500

Prideliteľné spoločne

Liptovský Mikuláš

107,8

250

 

<< zoznam správ