Workshop s Google – príprava na parlamentné voľby 2020

Oznam

18. 12. 2019

Parlamentné voľby 2020 sa blížia a keďže online priestor sa aj v súvislosti s voľbami stáva čoraz dôležitejším, Rada pre vysielanie a retransmisiu pripravila workshop so zástupcami Google - najväčšieho internetového vyhľadávača a platformy na zdieľanie videí (YouTube) a s kolegami z iných relevantných slovenských inštitúcií.

Cieľom stretnutia bolo zamerať sa na rôzne opatrenia, ktoré Google počas volieb globálne implementuje, ale taktiež aj na pripravované špecifické opatrenia v kontexte blížiacich sa volieb na Slovensku a prehĺbiť spoluprácu medzi slovenskými verejnými inštitúciami a Google. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovnia niekoľkých slovenských inštitúcií – Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva kultúry a v neposlednom rade zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorí podujatie organizovali.


Spoločnosť Google na workshope zastupovala pani Julia Schvarcová, manažérka vládnych záležitostí a verejnej politiky, ktorá je zodpovedná aj za Slovensko, ako krajinu spadajúcu pod Google centrum vo Varšave. Vo svojom vystúpení sa zamerala na prácu Google súvisiacu s voľbami globálne a aj špecificky na Slovensku, a to nie len z pohľadu funkcií a možností Google vyhľadávača, ale aj z pohľadu platformy YouTube. Predstavila tiež plán niekoľkých relevantných nástrojov súvisiach s voľbami a ich funkcií, ktoré budú dostupné pred a počas volieb, čo vyvolalo zaujímavú diskusiu s účastníkmi zo slovenských inštitúcií. Diskusia zahŕňala napríklad spôsoby možnej kooperácie a ako sú všetky tieto nástroje relevantné z pohľadu práce našich inštitúcií a ako by mohli byť kompatibilné so slovenskými volebnými pravidlami. Účastníci sa zhodli na tom, aká dôležitá je táto problematika, keďže politická reklama a kampaň sa čoraz viac presúva práve do online priestoru.

Workshop bol súčasťou série podujatí s relevantnými globálnymi platformami na slovenskom trhu, zahrňujúc stretnutie, ktoré tiež v decembri prebehlo so spoločnosťou Facebook. Dlhodobým cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi slovenskými verejnými inštitúciami s globálnymi platformami, ktoré sú čoraz dôležitejšími aj v oblasti volieb a online politickej reklamy na Slovensku. Tieto podujatia organizovala Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu, ako súčasť prirodzeného rozšírenia svojej medzinárodnej spolupráce, zahrňujúc aj predsedníctvo riaditeľa Kancelárie Rady, Ľuboša Kukliša, ktorý toto poduajtie viedol, ako predsedu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

<< Zpět na oznamy