Zasadnutie pracovnej skupiny ERGA k mediálnej pluralite – akčná skupina k problematike dezinformácií

Oznam

13. 3. 2019

Riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, sa v Bruseli zúčastňuje zasadnutia akčnej skupiny ERGA k téme dezinformácií,. Skupina dnes zasadá po prvýkrát, a to nadväzujúc na februárové zasadnutie základnej pracovnej skupiny ERGA k mediálnej pluralite, kde sa nastavilo jej fungovanie. Prostredníctvom práce akčnej skupiny bude ERGA monitorovať dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Kódexu k dezinformáciám, ku ktorému sa koncom roka 2018 zaviazali platformy ako Facebook, Twitter a Google. Cieľom dnešného zasadnutia je tak nastaviť monitorovanie plnenia záväzkov z Kódexu pre vyššie uvedené platformy, a to nielen počas blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Akčná skupina tiež zhodnotí aj výsledky, ktoré priniesol prvý rok od jeho prijatia. Tieto analytické výstupy následne využije Európska komisia pri svojom hodnotení efektívnosti tohto Kódexu. Ľuboš Kukliš je ako bývalý predseda tejto pracovnej skupiny a ako súčasný predseda ERGA úzko zapojený do vedenia skupiny. Vzhľadom na dôležitosť témy ide o významnú činnosť zo strany ERGA, ktorá týmto spôsobom prispieva k napĺňaniu akčného plánu Európskej komisie na boj proti dezinformáciám, ktorý bol prijatý v decembri 2018.

<< Zpět na oznamy