Rada pre vysielanie a retransmisiu sa mení na Radu pre mediálne služby

Aktuality

1. 8. 2022

Zákon o mediálnych službách, ktorý mení Radu pre vysielanie a retransmisiu na Radu pre mediálne služby nadobudol účinnosť 1. augusta 2022. Podrobnosti nad rámec zákon upravia štatút, rokovací poriadok a organizačný poriadok, ktoré Rada schváli na svojom zasadnutí 24. augusta 2022, dostupné je aj nové webové sídlo Rady, ktoré bude podrobne reflektovať všetky relevantné zmeny, ktoré zákon prináša.

Dovtedy, prosím, v prípade akýchkoľvek otázok použite emailovú adresu office@rvr.sk.

<< Ďalšie aktuality