Aktuality

11. 10. 2022

Pouzite link: https://rpms.sk/formular-na-podanie-podnetu-na-preverenie

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu bola k 1. augustu 2022 pretransformovaná zákonom o mediálnych službách na Radu pre mediálne služby.

 

Webová stránka rvr.sk bude slúžiť už len ako archív údajov. Informácie súvisiace s činnosťou Rady pre mediálne služby sú dostupné a budú ďalej dopĺňané na rpms.sk.

 

Ak chcete podať podnet na obsah vysielania, použite, prosím, formulár Rady pre mediálne služby.

 

Na rpms.sk sú dostupné aj formulár týkajúci sa nelegálneho obsahuvšeobecný kontaktý formulár.

 

K dispozícii je aj adresa office@rvr.sk.

 


Rada pre vysielanie a retransmisiu sa mení na Radu pre mediálne služby

1. 8. 2022

Zákon o mediálnych službách, ktorý mení Radu pre vysielanie a retransmisiu na Radu pre mediálne služby nadobudol účinnosť 1. augusta 2022. Podrobnosti nad rámec zákon upravia štatút, rokovací poriadok a organizačný poriadok, ktoré Rada schváli na svojom zasadnutí 24. augusta 2022, dostupné je aj nové webové sídlo Rady, ktoré bude podrobne reflektovať všetky relevantné zmeny, ktoré zákon prináša.


Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

6. 7. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


Technické problémy odstránené

23. 4. 2022

Aktualizácia

Od 5. mája 2022 fungujú všetky komunikačné kanály s RVR (mailové adresy a webové formuláre) štandardne a plnohodnotne. Opravedlňujeme sa prípadné komplikácie v čase, v ktorom bola elektronická komunikácia zabezpečená alternatívnym spôsobom.

 

Aktualizácia

25. 4. 2022, 7:30

Vzhľadom na pretrávajúce technické problémy RVR si dovoľujeme upozorniť verejnosť, že v pondelok, 25. 4. 2022 nebude možné spojiť sa s RVR telefonicky prostredníctvom pevnej linky.  

Pokiaľ ste RVR kontaktovali emailom alebo prostredníctvom webových formulárov v čase cca od 15. hodiny v piatok, 22. 4. 2022 do 11. hodiny v nedeľu, 25. 4. 2022, prosím, overte si mailom zaslaným na office@rvr.sk, či bola vaša predchádzajúca správa riadne doručená a zaevidovaná, prípadne vaše podanie automaticky pošlite opätovne (prípadné duplicity odstráni RVR).

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.
23. 4. 2022, 16:00

RVR zaznamenala technické problémy s doručovaním sťažností podaných prostredníctvom na to určeného formulára na webovej stránke RVR a podnetmi zaslanými cez všeobecný kontaktný formulár na webovej stránke.

Podnety zaslané priližne v čase od 15. hodiny v piatok, 23. apríla 2022 do 16. hodiny v sobotu, 24. apríla 2022 neboli a nemusia byť RVR doručené. Ak ste v tom čase RVR kontaktovali uvedenými spôsobmi, prosím, zašlite svoj podnet opakovane. Oba formuláre už riadne fungujú.

Problém sa týka aj mailových schránok RVR, ktoré sú dočasne nefunkčné a je pravdepodobné, že mailové správy zaslané na ktorúkoľvek adresu @rvr.sk od 15. hodiny v piatok, 22. apríla 2022 (do odvolania) nebudú RVR doručené. Ak ste v tom čase RVR adresovali akýkoľvek mail, prosím, informujte sa od pondelka, 25. apríla 2022 telefonicky, či bol doručený a podľa následných inštrukcií ho odošlite opätovne. 

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


Rada pre vysielanie a retransmisiu ponúka operátorom, ktorí chcú zaradiť do ponuky ukrajinské vysielanie, konzultácie a asistenciu

11. 3. 2022

Keďže ukrajinské televízne a rozhlasové stanice, ako aj operátori, ktorí distribuujú ich vysielanie, majú v súčasnej situácii výrazne sťažené podmienky práce, čo obmedzuje možnosti šírenia nimi spracovaných informácií o aktuálnom dianí, Rada pre vysielanie a retransmisiu podporuje kroky, ktoré umožnia príjem takéhoto vysielania mimo Ukrajiny. Členovia Rady vnímajú tento prístup ako prejav dobrej vôle a spolupatričnosti s obyvateľmi Ukrajiny.


Nariadenie EÚ zaväzuje všetkých operátorov vylúčiť vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik

3. 3. 2022

Ministerstvo kultúry SR informuje, že 2. marca 2022 vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik zo svojich ponúk.


K obmedzeniu retransmisie programových služieb

26. 2. 2022

Platná legislatíva neumožňuje okamžitý zákaz šírenia ruských televíznych staníc, Rada rozhodnutie o ich vyradení z programovej ponuky podporuje a operátorom ponúka konzultácie.


Apel na vysielateľov v súvislosti s informovaním o aktuálnom medzinárodnom dianí

24. 2. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu apeluje na vysielateľov, aby zachovali profesionálny prístup pri spracovávaní informácií o aktuálnej medzinárodnej situácii.


Skončenie platnosti opatrení zavedených v súvislosti s pandémiu

23. 2. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla a uplatňovala voči vysielateľom v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – január 2022

26. 1. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“).


Rada pridelila všetky frekvencie, o ktoré mali uchádzači vo výberovom konaní záujem

24. 11. 2021

Po ústnom vypočutí žiadateľov Rada rozhodla o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2021

8. 9. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 8. 9. 2021 vyhlasuje výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 23. novembra 2021.


NOVÝ KÓDEX POSTUPOV PROTI ŠÍRENIU DEZINFORMÁCIÍ – OČAKÁVANIA, VÍZIE A PLÁNY

23. 6. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu organizuje 29. 6. 2021 (utorok) v čase 10:00 – 12:00 online podujatie Nový kódex postupov proti šíreniu dezinformácií – očakávania, vízie a plány, v rámci ktorého vystúpia Daniel Braun, zástupca vedúcej kabinetu podpredsedníčky Európskej komisie Věry Jourovej, Václav Moravec, moderátor, redaktor a profesor na Univerzite Karlovej v Prahe, Mária Bieliková, zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, KinIT, Eliška Pírková, analytička  medzinárodnej organizácie AccessNow a Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR a predseda pracovnej skupiny venovanej dezinformáciám v rámci ERGA. Diskusiu bude moderovať Stanislav Matějka z Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.


DSA A MÉDIÁ: DOPADY NARIADENIA O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH

3. 6. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR organizuje 8. 6 .20201 (utorok) v čase 10:00 – 11:30  online podujatie DSA A MÉDIÁ: DOPADY NARIADENIA O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH, v rámci ktorého ako rečníci vystúpia Radoslav Kutaš, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Slavomíra Salajová z Creative Industry Forum. S úvodnou prednáškou zároveň vystúpi popredný expert v oblasti práva EÚ a digitálnych práv, Martin Husovec z London School of Economics. Diskusiu bude moderovať Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie RVR.


Jarné vypočutie piatich žiadateľov o frekvenciu 105,9 MHz Nitra

31. 5. 2021

Dňa 1. 6. 2021 (utorok) sa uskutoční verejné vypočutie žiadateľov o pridelenie voľnej frekvencie 105,9 MHz Nitra. Záujem o ňu prejavilo päť žiadateľov, vrátane vysielateľa, ktorý v súčasnosti frekvenciu využíva. Ústne vypočutie žiadateľov sa bude konať formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom, pričom verejnosť bude môcť vypočutie sledovať naživo online na YouTube kanáli Rady. Na tomto linku tiež verejnosť môže sledovať rozhodovanie o prideľovaní frekvencie dňa 2. 6. 2021 od 9:30 hod.


Ľuboš Kukliš bol zvolený za predsedu EPRA

24. 5. 2021

Na plenárnom zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) vo štvrtok 20. 5. 2021 bol za predsedu tohto zoskupenia zvolený Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.


Novou podpredsedníčkou Rady je Andrea Cocherová

21. 4. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu si dnes v tajných voľbách zvolila novú podpredsedníčku, Andreu Cocherovú, ktorá je členkou Rady od januára 2021.


Vyhlásenie výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

26. 3. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konanie o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“).


AKTUALIZOVANÉ: VYHLÁSENIE RADY K SITUÁCII V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH SPÔSOBENEJ KORONAVÍRUSOM

25. 3. 2021

Slovensko dôsledkom pandémie koronavírusu prechádza veľmi náročným obdobím. Okrem zdravotných a spoločenských, má táto situácia aj stále silnejúce negatívne ekonomické dopady, ktoré sa nevyhýbajú ani médiám.


Rada pokračuje v jesennom výberovom konaní 2020 o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

5. 3. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokračuje v konaniach o pridelenie frekvencie a udelenie licencie na rozhlasové vysielanie, prerušených podľa ustanovenia § 76dn ZVR a v súlade s ustanovením § 76do ZVR dátum verejného vypočutia v konaniach stanovuje na 23. 3. 2021. Ústne vypočutia žiadateľov sa budú konať formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom, pričom verejnosť bude môcť vypočutia sledovať naživo online na YouTube kanáli Rady. Na tomto linku tiež verejnosť môže sledovať rozhodovanie o prideľovaní frekvencií dňa 24. 3. 2021 od 10:00 hod.


Dočasné obmedzenie úradných hodín podateľne

1. 1. 2021

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu oznamuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 a prijaté opatrenia proti šíreniu vírusu dočasne (do odvolania) obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou.


Vysielanie oznamov vo verejnom záujme – analýza § 37a ods. 4 ZVR

29. 10. 2020

Aktuálna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19, si vyžiadala prijať legislatívne opatrenia aj v oblasti kultúry. Z tohto dôvodu bol v máji 2020 novelizovaný zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ZVR). Cieľom novelizácie § 37a ods. 4  ZVR, týkajúceho sa vysielania oznamov vo verejnom záujme je znížiť negatívne ekonomické dopady pandémie na verejné kultúrne podujatia, slobodný výkon umeleckých profesií, podporu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky.

Zámerom tejto analýzy vypracovanej Radou pre vysielanie a retransmisiu v konzultácii s vysielateľmi, zástupcami kreatívneho priemyslu a Ministerstva kultúry SR, je predovšetkým definovať neurčité pojmy v rámci novelizovaného ustanovenia a napomôcť jeho aplikácii v praxi.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2020

11. 9. 2020

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jar 2020

28. 2. 2020

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


Stanovisko k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky vo vysielaní 2020

12. 12. 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. 11. 2019, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „voľby do NR SR“) a určil deň ich konania na sobotu 29. 2. 2020.


Medzinárodný festival Zlatý žobrák aj s účasťou Rady

9. 9. 2019

Jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák sa konal v dňoch 4. – 8. septembra 2019 v Košiciach.


Čo prináša nová Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

6. 8. 2019

Revidovaná Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (Smernica), ktorá výrazne ovplyvní slovenské mediálne právo vstúpila do platnosti v decembri 2018. Slovensko ako aj ostatné členské štáty Európskej Únie sú povinné Smernicu implementovať do 19. 9. 2020.


Novým podpredsedom Rady je Peter Kubica

3. 7. 2019

Rada si dnes v tajných voľbách zvolila nového podpredsedu. Stal sa ním Peter Kubica, ktorý je členom Rady od januára 2019.


ERGA v Bratislave prijala vyhlásenie k dezinformáciám (24. 6. 2019)

24. 6. 2019

Ochrana demokracie pred dezinformáciami, ich šírením a  negatívnym dopadom, je jednou z aktuálnych celosvetových výziev v mediálnej oblasti. ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) je taktiež aktívne zapojená do boja proti dezinformáciám. Preto bola táto téma jednou z kľúčových, ktorej sa venovali vrcholní predstavitelia regulačných orgánov Európskej Únie na plenárnom zasadnutí ERGA, ktoré sa konalo na konci minulého týždňa v Bratislave.


Boj proti dezinformáciám - diskusia audiovizuálnych regulátorov EÚ pod slovenským vedením

19. 6. 2019

Dezinformácie a ich možný dopad na demokraciu v krajinách EÚ sú jedným z najdiskutovanejších problémov súčasnosti. Táto téma spolu s nedávnou revíziou smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá znamená zásadnú reformu európskeho mediálneho práva, boli v centre pozornosti najvyšších predstaviteľov regulačných orgánov krajín EÚ, ktorí sa stretli 20. a 21. júna v Bratislave, na jedenástom plenárnom zasadnutí ERGA.


13. a 14. septembra nedostupná podateľňa Rady

1. 1. 0001

Dňa 13. septembra 2022 (utorok) počas celej doby trvania úradných hodín a dňa 14. septembra (streda) do 11. hodiny bude dostupná len elektronická podateľňa Rady pre mediálne služby.

Podateľňa v miestne sídla Rady bude v uvedenom čase z technických príčin pre verejnosť nedostupná.

 

Na podanie dokumentov, prosím, v čase nedostupnosti použite adresu office@rvr.sk alebo elektronickú schránku Rady na slovensko.sk. Podania Rada následne zaeviduje s dátumom doručenia z elektronickej pošty, ku ktorej v prípade potreby dodatočne doplníte písomnú podobu dokumentov.

Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.