Technické problémy odstránené

Aktuality

23. 4. 2022

Aktualizácia

Od 5. mája 2022 fungujú všetky komunikačné kanály s RVR (mailové adresy a webové formuláre) štandardne a plnohodnotne. Opravedlňujeme sa prípadné komplikácie v čase, v ktorom bola elektronická komunikácia zabezpečená alternatívnym spôsobom.

 

Aktualizácia

25. 4. 2022, 7:30

Vzhľadom na pretrávajúce technické problémy RVR si dovoľujeme upozorniť verejnosť, že v pondelok, 25. 4. 2022 nebude možné spojiť sa s RVR telefonicky prostredníctvom pevnej linky.  

Pokiaľ ste RVR kontaktovali emailom alebo prostredníctvom webových formulárov v čase cca od 15. hodiny v piatok, 22. 4. 2022 do 11. hodiny v nedeľu, 25. 4. 2022, prosím, overte si mailom zaslaným na office@rvr.sk, či bola vaša predchádzajúca správa riadne doručená a zaevidovaná, prípadne vaše podanie automaticky pošlite opätovne (prípadné duplicity odstráni RVR).

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.
23. 4. 2022, 16:00

RVR zaznamenala technické problémy s doručovaním sťažností podaných prostredníctvom na to určeného formulára na webovej stránke RVR a podnetmi zaslanými cez všeobecný kontaktný formulár na webovej stránke.

Podnety zaslané priližne v čase od 15. hodiny v piatok, 23. apríla 2022 do 16. hodiny v sobotu, 24. apríla 2022 neboli a nemusia byť RVR doručené. Ak ste v tom čase RVR kontaktovali uvedenými spôsobmi, prosím, zašlite svoj podnet opakovane. Oba formuláre už riadne fungujú.

Problém sa týka aj mailových schránok RVR, ktoré sú dočasne nefunkčné a je pravdepodobné, že mailové správy zaslané na ktorúkoľvek adresu @rvr.sk od 15. hodiny v piatok, 22. apríla 2022 (do odvolania) nebudú RVR doručené. Ak ste v tom čase RVR adresovali akýkoľvek mail, prosím, informujte sa od pondelka, 25. apríla 2022 telefonicky, či bol doručený a podľa následných inštrukcií ho odošlite opätovne. 

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

<< Ďalšie aktuality