ERGA reaguje na situáciu v médiách, RVR bude koordinovať opatrenia proti dezinformáciám súvisiacich s COVID-19

Tlačová správa

9. 4. 2020

Pandémia spôsobená vírusom COVID-19 okrem zdravotných komplikácií spôsobuje aj obrovské ekonomické straty. Kríza neobišla ani médiá, ktoré však aj napriek zlej ekonomickej situácii nezabúdajú na svoju dôležitú úlohu, a to poskytovať kvalitné informácie, ktoré prispievajú v boji proti šíreniu ochorenia. ERGA tiež reaguje na situáciu a prijala opatrenia zamerané na zníženie vplyvu šírenia ochorenia na mediálny sektor, ale aj na vyrovnávanie sa so šíriacimi falošnými informáciami o pandémii na platformách.

ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) po porade s Európskou komisiou začiatkom apríla prijala niekoľko opatrení týkajúcich sa mediálneho sektoru na jednotnom trhu EÚ. ERGA rozšíri prácu jednej zo svojich pracovných skupín zaoberajúcou sa dezinformáciami. Skupinu vedie Rada pre vysielanie a retransmisiu a odteraz bude posudzovať, ako sa platformy vysporiadajú s falošnými informáciami o pandémii – takzvanými infodémiami. ERGA tiež vytvorí akčnú skupinu na výmenu skúseností a informácií o kríze a jej vplyve na hospodárske podmienky audiovizuálneho sektora v členských štátoch.

ERGA ako poradný orgán Európskej komisie si uvedomuje vážnosť situácie na mediálnom trhu. Spoločnosť je totiž momentálne viac ako kedykoľvek predtým závislá na práci serióznych médií, ktoré prispievajú  v boji proti šíreniu ochorenia. V neposlednom rade tieto médiá často vyvracajú dezinformácie šíriace sa o víruse cez dezinformačné webové stránky a sociálne siete, ktoré spôsobujú šírenie paniky, strachu a napätia. ERGE preto nie je ľahostajný súčasný stav médií a zdôrazňuje potrebu podpory serióznych novinárov, ktorých prácu vníma v boji proti šíreniu ochorenia v poprednej línii.

Opatrenia, ktoré prijali členské štáty a ich orgány (medzi nimi aj Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá uverejnila Vyhlásenie týkajúce sa pomoci médiám) a ERGA musia byť jednotné a zosúladené so všetkými ostatnými pravidlami iných relevantných inštitúcií. ERGA preto zároveň vyzvala Európsku komisiu, aby zohľadnila a prijala tieto opatrenia na zníženie vplyvu COVID-19 na mediálny sektor a európsky jednotný trh.

Tlačová správa ERGA spolu s detailnejšími informáciami o opatreniach je dostupná TU.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ