Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 9. 3. 2022

Tlačová správa

9. 3. 2022

Z dôvodu ekonomických dopadov na elektronické médiá spôsobených situáciou súvisiacou s pandémiou vírusu COVID-19 Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré týmto Vyhlásením zaviedla a uplatňovala voči regulovaným subjektom.

Na dnešnom zasadnutí Rada udelila jednu licenciu, uložila dve sankcie, začala osem správnych konaní, sedem sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby JOJ 24 spoločnosti MAC TV s.r.o.,
 • zmenila licenciu za žiadosť držiteľa licencie C.E.N. s.r.o. (program. služba TA3), a to v časti právnych skutočností, keďže došlo k prevodu stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie zo spoločníka – prevodcu GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Bratislava na nadobúdateľa Blueberg Media a.s., Praha a k zmene v osobách konateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FM media s.r.o. (program. služba Rádio Goldies) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že počas vykonania merania, v dňoch 29. 7. 2021 a 11. 1. 2022 nevyužíval frekvenciu 89,8 MHz Prešov a v dňoch 27. 7. 2021 a 11. 1. 2022 nevyužíval frekvenciu 90,8 MHz Žilina na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Marek Petráš (program. služba Rádio Košice) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že počas vykonania merania, v dňoch 26. 7. 2021 a 17. 1. 2022 nevyužíval frekvenciu 89,5 MHz Spišská Nová Ves na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Správy a komentáre dňa 22. 2. 2022 s hosťom J. Čarnogurským, predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti v diskusii o situácii na východe Ukrajiny v kontexte uznania dvoch separatistických republík zo strany Ruska, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (program. služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Tak takto?! dňa 22. 2. 2022 s hosťom J. Draxlerom, bývalým politikom a analytikom v diskusii s názvom „Ukrajina na rozhraní dvoch impérií“, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu,
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch a 14. a 15. 2. 2022 o cca 9., 13. a 16. hodine odvysielal program Global Rádia Frontinus, dňa 14. 2. 2022 o cca 12. hodine program Na pravé poludnie a dňa 24. 2. 2022 o cca 9. a 16. hodine program Global Rádia Frontinus, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu a oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru,
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 5. a 9. 1. 2022 odvysielal program Televízne noviny a v dňoch 10. a 12. 1. 2022 program Reflex, ktoré v príspevkoch týkajúcich sa prípadu, keď mali 14- až 16-roční maloletí opiť, zbiť a vyzliecť donaha 11-ročné dievča, konanie si natáčať, fotiť a následne zdieľať na sociálnych sieťach, mohli svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v programoch identifikovaných osôb a vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. f) ZVR v súvislosti s tým, že uvedené programy mohli nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,

začala správne konanie voči poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v rámci AVMS na stránke https://www.tvnoviny.sk dňa 21. 2. 2022 poskytoval program s názvom Zbili a natáčali 11-ročné dievča, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v programe identifikovaných osôb a § 19 ods. 1 písm. f) ZVR v súvislosti s tým, že tento program mohol nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,

a zároveň uznala za neopodstatnené sťažnosti namietajúce v súvislosti s uvedenými príspevkami porušenie § 16 ods. 3 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. b), § 19 ods. 1 písm. d) a § 19 ods. 1 písm. g) ZVR,

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – zohľadnenie vekovej vhodnosti a primerané časové zaradenie) v súvislosti s vysielaním sponzorských odkazov na výživové doplnky Clavin Platinum „Sprievodkyňa“ a „Recepcia“ a ArginMax, a to dňa 23. 12. 2021 po programe Športové noviny, dňa 3. 1. 2022 pred a po programe Počasie a pred a po programe Športové noviny, dňa 4. 1. 2022 po programe Športové noviny a pred, počas a po programe 10 dní bez mamy, dňa 7. 1. 2022 pred, počas a po programe Wonder Woman, dňa 15. 1. 2022 pred programom Športové noviny a dňa 16. 1. 2022 pred a po programe Športové noviny a zároveň Rada uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie ďalších sponzorských odkazov na uvedené prípravky, ktorými sa zaoberala už v minulosti a v súvislosti s ich vysielaním nezaznamenala porušenie ZVR;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1 a ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Družstvo BELSAT vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1 a ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
  • programu Bábovky (vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) dňa 1. 1. 2022 o 20:39 hod., ktorý podľa sťažovateľa obsahoval erotické scény, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov,
  • programu Šarlatán (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) dňa 2. 1. 2022 o 20:31 hod., ktorý podľa sťažovateľa obsahoval erotické scény, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov,
  • reklamných spotov ministerstva zdravotníctva Vakcína je riešenie na viacerých televíznych staniciach, ktoré sťažovatelia považovali za cynické a neetické, poburujúce a depresívne, namietali nepresnosť v nich uvedených číselných údajov, ich obsah považovali za nevhodný pre detského diváka a spoty ako celok podľa nich porušovali povinnosť, aby bola vysielaná reklama pravdivá, slušná, čestná, spoločensky zodpovedná a rešpektovala kritéria reklamy na lieky,
  • programu O 5 minút 12 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) dňa 9. 1. 2022, v ktorej podľa sťažovateľa, a rovnako tak v iných nešpecifikovaných reláciách, „veľa priestoru dostávajú SMER, HLAS, ktorí najviac rozoštvávajú ľudí a klamú“,
  • programu Sobotné dialógy (vysielateľ RTVS, program. služba Rádio Slovensko) dňa 15. 1. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážala účasť premiéra E. Hegra ako jediného hosťa diskusie a údajná nedostatočná názorová oponentúra moderátorky programu, zároveň namietal, že televízia TA3 (vysielateľ C.E.N, s.r.o.) údajne na svojej webstránke nezverejňuje tlačové besedy strany Smer-SD resp. ich zverejňuje selektívne,
  • programu O 5 minút 12 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) dňa 16. 1. 2022, v ktorej podľa sťažovateľa moderátor v diskusii R. Fica a I. Korčoka o obrannej zmluve SR s USA nezachoval zásadu nestrannosti a neutrality,
  • spravodajských príspevkov vo vysielaní spravodajských programov na programových službách TV MARKÍZA a JOJ, ktoré informovali o demonštráciách proti podpisu tzv. obrannej dohody medzi SR a USA a zároveň sťažnosť na údajnú absenciu informácií o týchto demonštráciách vo vysielaní spravodajských relácií na programových službách Jednotka a TA3,
  • programu Správy RTVS (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) dňa 20. 1. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážalo vysielanie príhovoru predsedu opozičnej strany, v ktorom podľa neho pozýva občanov Slovenska na protest pred prezidentský palác, čo považuje za zneužívanie verejnoprávnej televízie na politické ciele,
  • a sťažnosti voči D.EXPRES, k.s. (program. služba Rádio Expres) v súvislosti s frekvenciou 96,5 MHz Žilina, voči Marekovi Petrášovi (program. služba DETSKÉ RÁDIO) v súvislosti s frekvenciou 104,2 MHz Žilina, voči Dr. FM, s.r.o. (program. služba Dobré rádio) v súvislosti s frekvenciou 106,5 MHz Žilina a voči Rádio Mária Slovensko s. r. o. (program. služba Rádio Mária) v súvislosti s frekvenciou 101,9 MHz Žilina na to, že uvedený vysielatelia údajne nevyužívajú spomenuté frekvencie na účely, na ktoré im boli pridelené.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 9. 3. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 


ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ